• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

До всички заинтересовани лица

БА Диабет във Фейсбук