• Дейност
 Активността днес, ще промени утрешния ден

Мотото на Международния ден на диабетика през 2015 г. е: Act today to change tomorrow (Активността днес, ще промени утрешния ден).
Захарният диабет е глобална епидемия с разрушителни лични, социални и икономически последици. Затова трябва да се замислят всички диабетици, съпричастните към диабета, както и държавните институции . Едно от най важните действия, които днес трябва да се предприемат е превенцията на диабета и неговите усложнения, като в основата е редовния скрининг на клиничните стойности на кръвна захар, гликиран хемоглобин, холестерол, кръвно налягане; спазването на хранителен и двигателен режим и др. Превенцията на диабета и неговите усложнения е важна за диабетиците и води до по-нормален начин на живот, позволява им да осъществяват спокойно ежедневните си задължения, да се трудят без да отсъстват от работа т. е. да са пълноценни граждани на обществото ни.
Водени от обществената значимост на заболяването, морал и социална отговорност, „Мedtrust_oesterreich“ AUSTRIA, съвместно с фирма „Ливеда Мед 2000" ООД  БЪЛГАРИЯ  организираха скрининг за диабетици с  частна подвижна лаборатория, предоставена и оборудвана от MEDTRUST_OESTERREICH, Австрия и обслужвана от представители на „Ливеда Мед 2000" ООД и медицински лица. Измерването на клиничните стойности на кръвна захар, холестерол и кръвно налягане бе проведено в няколко окръжни града:
гр. Пловдив – 09.10.2015г. и 10.10.2015г.
гр. Стара Загора - 11.10.2015г.
гр. Велико Търново – 12.10.2015г.
гр Плевен – 15.10.2015г. и 16.10.2015г.
гр. Варна – 15.10.2015г. и 16.10.2015г. в двора на МУ-Варна
гр. Русе - 17.10.2015г.

Дружествата на БАД популяризираха събитието и осигуриха десетки свои членове диабетици които се включиха в скрининга.
Ръководството на Българска Асоциация Диабет изказва дълбока благодарност за организираното мероприятие от фирмите MEDTRUST_OESTERREICH и „Ливеда Мед 2000" ООД.
БА Диабет във Фейсбук