• Дейност
  • Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на ЮЛНЦ

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ 
ПРОТИВ  СПИРАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
на    д-р  Адриан  Стоев - от 42 години с диабет - тип 1, на интензифицирано лечение с инсулин, с множество увреждания, учител по физическо възпитание и спорт,  доктор по педагогика, бивш председател  на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ и бивш член на НСИХУ към МС. (Това е лична позиция, изразяваща възмущението на хилядите хора с диабет, които все още могат да работят, произвеждат за обществото и внасят своите данъци и осигуровки, вместо да разчитат на подаянията на бедната ни държава! )

За пореден път държавата иска да спре инвалидните пенсии на хората с увреждания, които все още могат да работят и въпреки своите увреждания се опитват да дадат нещо полезно на обществото!  Обясняват ни, че уж броят на инвалидите в България нараствал „прекалено бързо“  и това се отразявало негативно  на парите в НОИ.  Целта е „икономия“ на средства в НОИ, без да се мисли за фаталния ефект от тази промяна за стотиците хиляди хора с увреждания в страната. А може би именно това е целта на промените..?
            
Нека припомним на уважаемите министри  
д-р Москов  и  г-н Калфин:

Пенсията за инвалидност е вид СОЦИАЛНА ПОМОЩ, която е нужна на човека с увреждане защото той  (за разлика от здравите хора)  има нужда от много ДОПЪЛНИТЕЛНИ НЕЩА - ефективно лечение, медикаменти, психологическа помощ, вторична профилактика на различните усложнения, рехабилитация, физиотерапия, обучение, редица допълнителни изследвания за постоянно следене на здравословното му състояние, които трябва да се провеждат РЕДОВНО...!!!   
А в България всичко това струва много пари...!

Отделно ние ХОРАТА С ДИАБЕТ, освен многобройните тежки диабетни увреждания, имаме нужда и от РЕДОВЕН САМОКОНТРОЛ НА ДИАБЕТА, който най-сигурно ни предпазва от по-нататъшните диабетни усложнения, чести хоспитализации, нови лекарства, инвалидизации и др.  
За ДИАБЕТА в света е доказано, че за доброто лечение и „поддържане“ на един добре контролиран диабетик са нужни около 10 - 20 ПЪТИ ПО-МАЛКО средства, отколкото за един диабетик с лош контрол и множество увреждания...  А диабетиците в България са вече  около 10% от населението  (над 600 000 души)...!    
Много добре помислете над този ФАКТ!

С абсурдния си пореден опит да „икономисате“  пари  от инвалидните пенсии на хората с увреждания,  Вие обричате стотици хиляди хора на бърза инвалидизация, намалена работоспособност,  спиране от работа, залежаване и смърт....!   
      
Ако такъв ГЕНОЦИД е целта на промените Ви – го декларирайте открито, но хората никога няма да го приемат..!

Моля Ви първо пресметнете КОЛКО ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ще са нужни после за болнично лечение, операции, ампутации, хемодиализи, допълнителни медикаменти, съдови усложнения, процедури, социални помощи и др......?  Ясно е, че така „спестените“ пари в НОИ ще  бъдат  десетки  пъти  пъти  по-малко  от тези,  които ще трябва  да се  дадат после за  негативните последствия  от тази  „реформа“ !
 
Не е ли много по-разумно е да се намери  ефективен начин за спиране на корупцията в ТЕЛК-овете, която е основната причина за „фалшивите“ инвалиди в страната!

                                                                                                                                                                                                    д-р  Адриан  Стоев

P.S.
Аз ежемесечно давам цялата си инвалидна пенсия и част от заплатата си ЗА  -  тестове за самоконтрол, медикаменти за диабетна полиневропатия, ретинопатия, ХБС, хипертония и др.... 
С моя лабилен диабет (ако не се поддържам и контролирам редовно!)  много отдавна щях да съм инвалид - на гърба на държавата - само на социални помощи и инвалидна пенсия..!


БА Диабет във Фейсбук