• Дейност
  • Интервю на г-жа Пенка Ялъмова  - Председател на диабетното сдружение в Стара Загора по повод Деня на диабета 14 ноември

ПРОВЕДЕН СКРИНИНГ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛЕН  ПРОФИЛ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ НА АХУ В ГРАД КУБРАТ

Членовете на Сдружение „Диабет –Кубрат“  започнаха  активната си дейност още през първия месец на настоящата година.               
Със спонсорството на Община Кубрат и по инициатива на СНЦ „Диабет – Кубрат” на 26.01.2016 год. се проведе скрининг на липиден профил за служителите на общината. Изследването е безплатно, безболезнено и доброволно. С предоставеното медицинско изделие от „Балмед” ООД  в рамките на 2 – 3 минути всеки получи картонче със записани данни за общ холестерол,  „лош” холестерол, „добър” холестерол, триглицериди и оценка на сърдечния риск. Част от служителите до момента не са знаели за промяната в холестеролния  им профил. При около 30 % от посетилите мероприятието се установиха завишени стойности на всички изброени показатели. 
Скринингът се проведе с участието на доброволци от СНЦ „Диабет –Кубрат” – Ваня Михова, Наджие Османова и Анюшка Антонова.

След  приключване на обявеното мероприятие се проведе  тристранна среща между зам.кмета Нина Цонева , председателя на СНЦ „Диабет –Кубрат” Христо Антонов и Таня Ангелова – „Балмед” ООД – София, на която единодушно се реши подобен скрининг да стане  устойчив проект с цел подобряване здравословното  състояние и качеството на живот на служителите на Община Кубрат.
На 15.02.2016 год. отново с активното съдействие на Община Кубрат и по инициатива на сдружението се проведе обучение  на актива  на тема : „ Права и възможности за изготвяне на проекти за хора с увреждания“ . Лектор на обучението беше г–н Дамянов от  Агенцията за работа  с хора  с увреждания.  На събитието присъстваха  и взеха активно участие в последвалата дискусия и зам. кмет г- жа  Н.Цонева,  зам. кмет г- н К.Великов, както и председателя на окръжна организация на инвалидите в Разград  г–н  Р. Няголов.

       
БА Диабет във Фейсбук