• Дейност
  • Интервю на г-жа Пенка Ялъмова  - Председател на диабетното сдружение в Стара Загора по повод Деня на диабета 14 ноември

Световен ден на здравето 2016: Българска асоциация Диабет предава посланието на Международната диабетна федерация IDF и Световната Здравна Организация WHO: Време е за действия на глобално и местно ниво, за да бъде диабетът победен!


Българска Асоциация Диабет, заедно с асоциациите членки на Международната диабетна

федерация от Европейския регион (IDF Europe), се обръща с призив за предприемане на

спешни действия по отношение на това заболяване.

 

В Европа всички сме засегнати:

Тежестта на диабета в Европейския регион е наистина тревожна:

60 милиона възрастни живеят с диабет, над една трета от които са недиагностицирани.

32 милиона души са изложени на повишен риск от развитие на диабет тип 2

70 милиона души, или 11% от възрастното европейско население ще живеят с диабет в 2040,

ако не се предприемат спешни мерки.

627 000 възрастни са починали от диабет през 2015 г., повече от една четвърт от тях преди да

достигнат 60-годишна възраст

140 000 деца (0-14 години) живеят с диабет тип 1

21 600 деца са диагностицирани с диабет тип 1 всяка година

145 милиарда евро са били изразходвани за лечение на диабет в Европа през 2015г.

В България според седмото издание на Диабетния Атлас на Международната диабетна

федерация (IDF Diabetes Atlas) има 459 000 души, които живеят с този здравословен проблем,

или това са 8,35% от възрастното население на страната. Цената за това тежко, увреждащо и

животозастрашаващо заболяване, която заплащат хората, живеещи с него, е по-висока от

всякога, високи са и разходите във финансово изражение. По данни на Международната

диабетна федерация България е изразходвала 223,76 милиона евро – или 9% от бюджета си

за здравеопазване за лечение на диабет и неговите усложнения, само за миналата година.

Повечето от новооткритите случаи на диабет тип 2 могат да бъдат предотвратени, а

изследванията показват, че голямата част от дейностите по превенция са доказано

икономически ефективни. Глобалните тенденции като урбанизация, нездравословно хранене и

намалена физическа активност са факторите които допринасят и увеличават риска от развитие

на диабет тип 2. Диабетът и неговите усложнения водят до опустошително лично страдание и

представляват значителна икономическа тежест във всяка страна.

 

В навечерието на Световния ден на Здравето беше публикуван Глобален доклад за диабета на

СЗО, който представя актуален преглед на ситуацията и отговора на национално ниво в

България. Новите данни на СЗО показват, че случаите на диабет сред мъжете в България са се

удвоили за периода 1980–2014, при жените за същия период нивата са относително стабилни с

тенденция за повишаване. Профилът на България в първия Глобален доклад за диабета на

СЗО показва, че диабетът е причината за 2% от всички смъртни случаи в страната; Общият

процент на хората с диабет е 10.3%, а страната има много притеснително преобладаване на

наднормено тегло от 63.6%.

 

Днес, на Световния ден на здравето, Българска Асоциация Диабет се присъединява към

кампанията на Световната Здравна Организация "Да победим диабета". Посланията "Бъдете

активни – Хранете се здравословно - Следвайте съветите на лекарите - Победете диабета"

/“Eat healthy - Be active - Follow medical advice - Beat diabetes!”/ илюстрират ключовите

области, за съсредоточаване усилията за намаляване на риска от развитие на диабет тип 2 и

за подобряване контрола на диабет тип 1 и избягване на усложненията.

 

За повече информация:
krasimir.kanev.badiabet@gmail.com

maya.victorova.badiabet@gmail.com

 

--------------------------------------------------------

За БА Диабет:

Българска Асоциация Диабет (БА ”Диабет”) е национално представено сдружение с нестопанска цел за осъществяване на oбщественополезна дейност, което обединява на доброволен принцип индивидуални и колективни членове, които приемат Устава на организацията и желаят да работят за постигане на целите й. БА ”Диабет” е основана през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти. Основните цели на асоциацията са подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в Република България.

Aсоциацията е член на Международната диабетна федерация (IDF).

Публикация на  myPR.bg

БА Диабет във Фейсбук