МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ НА IDF
Уважаеми младежи членуващи в сдруженията на БАД,
Ръководството на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ счита дейността, насочена към младите хора с диабет за основен приоритет в своята работа през 2016г.
Като пълноправен член на IDF ние имаме възможност да изпратим един или двама свои представители за участие в обучителния семинар на IDF за млади активни членове на нашите сдружения, който ще се проведе тази година както следва:
                                                         11 - 17 Юли   –  в град Агрос  -   Кипър

Условията за участие са:
Младежи с диабет на възраст 18-30 години с изявен интерес за активно участие в дейността на Асоциацията, с добри комуникативни умения, желание да работят като доброволци за БАД, безупречна репутация, отлично владеене на английски език.
Моля в срок до 8 май 2016г. да изпратите вашите предложения за участник в семинара за младежи на IDF, заедно с кратка биографична справка на английски език или попълнен приложения формуляр за кандидатстване.
Повече информация за учебния семинар на IDF ще бъде публикувана на сайта на асоциацията и на страницата във фейсбук.
БА Диабет във Фейсбук