• Дейност
  • ОБЩО ПИСМО НА ДИАБЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ
ОТГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
на въпрос за липсата на инсулин по аптеките

БА Диабет във Фейсбук