ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

  
13 неотложни мерки в социалната политикаискат национално представените и организациите на хора с увреждания
 
05.05.2017 г., София: Днес, 5-ти май – Европейския ден за независим живот, отбелязван от 2014г. по инициатива на Европейската мрежа за независим живот (ENIL)се обръщаме към вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим.
 
            В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ. Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението. Същевременно у нас коалиционните партньори афишират, че ще се вземе от инвалидните пенсии, за да се увеличат най-ниските пенсии. Стигна се и до там да се обсъжда в публичното пространство, че ще се спират инвалидни пенсии, защото „половината били фалшиви” и ще се дават за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери.
            Това води до два тежки обществени проблема. Първо – изкуствено противопоставяне на хората с увреждания, които получават инвалидни пенсии и хората, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст. Второ – обществото се настройва срещу хората с увреждания.
Налице е остър дефицит на средствата в НОИ, който едва ли ще се реши със спиране на част от инвалидните пенсии.
Според публикацията Статистически бюлетин пенсии към 31.12.2016 г. на интернет страницата на НОИ, хората с увреждания у нас, получаващи инвалидни пенсии са 507 569. Какво стои зад тази цифра? Получаващи пенсии за общо заболяване – 455 124+2 652 военноинвалидни пенсии+ 49 793 инвалидни пенсии, за хора, които нямат трудов стаж.
            Същевременно отстъстват данни колко са хората с увреждане с между 50 и 71% загубена работоспобност, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. По наша оценка това са приблизително 120 000 човека. Така наречената втора пенсия всъщност е добавка за инвалидност към основната пенсия, изразяваща се в размер на между 31 и 35 лв. месечно. Такава „втора пенсия“ получават 337 776. Следващата година броят на получаващите я ще намалеее, защото според заложените нормативни промени тези, които нямат пожизнен ТЕЛК, а със срочна медицинска експертиза за между 1 и 3 години, няма да я получават.
 
Невидимите за статистиката хора с увреждания са всички, които предпочитат да не се явяват пред ТЕЛК и да не получават документ за частично загубена работоспособност поради опасения за по-трудно намиране на работа и стигми от страна на работодателите.
 
Посочените цифри не обхващат и лицата до 16-годишна възраст, които имат доказани увреждания. В момента цялото обществено внимание е фокусирано върху пенсиите на хората с увреждания, които реално са в такива размери, че дори и с работещи близки остават под екзистенц минимума. Изнасянето на неверни или подвеждащи данни в публичното пространство е недопустимо. Спестява се разликата между броя на хората с увреждания, които получават пенсия и броя на инвалидните пенсии.
       На 27.04.2017 г. Европейската комисия стартира социален пакет, в който се предлага напредък в социалните политика на Европейския съюз.
Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.
 
Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни действия в цялата страна, ако отново не бъде зачетена нашата аргументирана гражданска позиция.
 
Към настоящето писмо прилагаме 13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания, за които настояваме.
 
С уважение,
 

Зам.Председател на НСИХУ и Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия
Веска Събева
 
Председател на Съюз на инвалидите в България 
Красимир Коцев
 
Председател на Център за Психологически Изследвания
Д-р Диана Инджова, Ph.D.
 
Председател на Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Лазар Живанкин
 
Председател на Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Мария Кръстева
 
Председател на Национално сдружениена работодателите на хора с увреждания
Маринела Ангелова
                   
Председател на Българска Асоциацияза невро-мускулни заболявания
Виолета Антонова
 
Председател на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения 
Любка Александрова
 
Председател на Българска асоциация “Диабет”
Красимир Кънев
 
Председател на Съюз на глухите  в България 
Николай Нинов
 
Председател на Съюз на слепите в България
Васил Долапчиев  
 
Председател на Съюз на  военноинвалидите и военнопострадалите
Петър Велчев
 
Председател на Национална асоциация насляпо-глухите в България
Димитър Парапанов
 
Изпълнителен директор на Национален център за рехабилитация на слепи
Стефан Данчев
 
Председател на Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Стилиян Баласопулов
 
Президент на Национална организация “Малки български хора“
Светослав Чернев
 
Председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Павел Савов
 
Председател на Национален алианс за социална отговорност
Георги Георгиев
 
Председател на Национална потребителна кооперация на слепите в България
Михаил Кърлин

БА Диабет във Фейсбук