• Дейност
  • ОБРЪЩЕНИЕ към партиите и техните кандидати, участници в предстоящите Парламентарни избори от Национално представителните организации на и за хората с увреждания

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - 2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ  НА  СДРУЖЕНИЕ 
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"   -  2017 
БА Диабет във Фейсбук