• Дейност
  • Отговор от МЗ на ОБЩОТО ПИСМО за Националната диабетна програма

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - 2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ  НА  СДРУЖЕНИЕ 
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"   -  2017 
БА Диабет във Фейсбук