• Дейност
  • Първо българско участие в DIAEURO - 2013

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - 2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ  НА  СДРУЖЕНИЕ 
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"   -  2017 
БА Диабет във Фейсбук