• Дейност
  • Писмо на БАД до НЗОК за подобряване на лечението на диабета

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за Нац. представителна организация

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! ...
БА Диабет във Фейсбук