• Дейност
  • Писмо на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ до МЗ и НЗОК относно доплащане на инсулинови препарати за лечение на захарен диабет в България

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за Нац. представителна организация

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! ...
БА Диабет във Фейсбук