• Дейност
  • Тържествено честване на 20 годишнината на БАД
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! ...
БА Диабет във Фейсбук