• Дейност
  • Писмо на БАД до НЗОК от 27.08.2013 г.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! ...
БА Диабет във Фейсбук