• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И
РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИ  В  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ


ID 1

 


ID 2


ID 3

ID 4

ID 5

 

 

 

БА Диабет във Фейсбук