• Дейност
  • Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И
РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИ  В  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ


ID 1

 


ID 2


ID 3

ID 4

ID 5

 

 

 

БА Диабет във Фейсбук