• Дейност
  • СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И
РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИ  В  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ


ID 1

 


ID 2


ID 3

ID 4

ID 5

 

 

 

БА Диабет във Фейсбук