• Дейност
  • Позиция на БА Диабет относно застрашаваща живота и здравето на нашите членове липса на медикаменти

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.БА Диабет във Фейсбук