• Дейност
  • Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.БА Диабет във Фейсбук