• Дейност
  • Отчетен доклад на УС за дейността на Българска Асоциация Диабет за 2014 година

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.

Писмо на БАД до МЗ - 05.02.2019 г.БА Диабет във Фейсбук