• Дейност
  • Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с
Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания
 
На 14.02.2019г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика - Бисер Петков.
На нея присъстваха: Васил Долапчиев-председател на Съюза слепите в България, Веска Събева- председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров-заместник министър на труда и социалната политика.
Представляващите Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от 1.01.2019г. показва значими дефекти, които се изразяват в следното:
 
1.     Въведеният в чл.21 ал.4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на индивидуална оценка по настоящ адрес, лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина.
 
2.     Чл.70, т.4  Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност”- наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
Чрез своята позиция на срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания, алармираха за нарушаването на правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. Те предложиха:
 
1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги;
 
2. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания;
 
3. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която да бъде информиран за възникналите проблеми;
 
4. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на Закона за хората с увреждания, чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са предвидени други промени в този закон;
 
Министъра на труда и социалната политика изложи аргументи в подкрепа на действащият Закон за хората с увреждания и пое ангажимента да представи писмен отговор, с който ще запознаем нашите членове, обществеността и медиите.
БА Диабет във Фейсбук