• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да
Доклад  за  "Похода срещу диабета"

от Христо Антонов – председател на СНЦ "Диабет - Кубрат" и член на УС на БАД
     Уважаема г-жо Викторова,  уважаеми членове на УС на БАД.
В  изпълнение  на указания,  дадени  ми относно  присъединяването  на екип от доброволци от сдружение „Диабет –Кубрат”   като представители на БАД  към  диабетните патрули  от  националната дарителска кампания  „Поход срещу диабета”  в градовете Русе, Тутракан  и  Силистра   докладвам:    

Малко преди 12 часа на 2 април  на площада пред съдебната палата в Русе групата от доброволци  на  сдружение "Диабет -Кубрат" - водени от  мен,  на   "Дружество на хора с увреждания  "Кураж"  - секция Диабетик от Русе водени от Петя Чернева, както и Теодора Златева от Варна  се присъединиха към  диабетния патрул  на "Лайънс клуб"   като представители на БАД . Раздадени бяха много флаери и печатни материали  на преминаващите граждани  като им се разясняваше  целта на  дарителската кампания  и  бяха  поканвани  за безплатно измерване на кръвната захар. Тези, които даряваха средства  в предоставената  урна   или пускаха дарителски  SMS  получаваха право да завъртят  така нареченото  "колело  на късмета" и получаваха  малък подарък  предоставен от спонсориращите организации  и  фирми. Приключихме  дейността си малко преди да започне концерта  на същия площад.  

На следващия ден 3-ти април  (както е по програма)  в крайречния  парк на гр. Тутракан  още преди  10 часа  групата от доброволци от сдружение „Диабет –Кубрат”  като представители  на  БАД  се присъедини към  диабетния патрул  на   "Лайънс клуб"  , а по –късно  и   Юлия Георгиева от РИКЦ – Силистра.  Задачата ни отново бе да приканваме граждани   за измерване на кръвна захар  и  разясняване на каузата  на  дарителската  кампания.  Отново бяха раздадени  флаери и  печатни материали, но тъй като според мен  мястото на диабетния патрул не беше избрано много подходящо  защото потокът от хора  не беше  голям.  В 12 часа  приключихме  и екипите на диабетния патрул и нашите доброволци  се отправихме към следващата дестинация  гр. Силистра.  На площада  пред  сградата на Общинска администрация  беше построена шатрата на  диабетния патрул и поставени знамената .  Тук мястото беше много подходящо, както в Русе и имаше  хора.  Нашите  Доброволци , представители на БАД, към които се присъедини  и Теодора  Златева от Варна  се заеха със задачата да разясняват на гражданите  каузата  на  дарителската кампания  „поход  срещу диабета”  и да ги поканят  за безплатно измерване на кръвната захар.  Отново бяха раздадени  много печатни материали и флаери.  Акцията приключи  в  16 часа и екипите се разделиха доволни от добре свършената работа.  Диабетния патрул на "Лайънс клуб" продължи  по  програма към румънския град Кълъраш.

Христо Антонов
БЛАГОДАРИМ  НА  ВСИЧКИ КОЛЕГИ  ПОДКРЕПИЛИ  ПОХОДА !!! 
БА Диабет във Фейсбук