• Дейност
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за Нац. представителна организация

ДАНС - Срокове за изготвяне и приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО

БА Диабет във Фейсбук