• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

ДАНС - Срокове за изготвяне и приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО

БА Диабет във Фейсбук