• Дейност
  • ОБЩО ПИСМО НА ДИАБЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

ДАНС - Срокове за изготвяне и приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО

БА Диабет във Фейсбук