• Дейност
  • Писмо до БАД от Президента на IDF

ДАНС - Срокове за изготвяне и приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО

БА Диабет във Фейсбук