• Дейност
  • ПРОВЕДЕН СКРИНИНГ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛЕН ПРОФИЛ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ НА АХУ В ГРАД КУБРАТ
БА Диабет във Фейсбук