• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)
БА Диабет във Фейсбук