• Дейност
  • Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с
Писмо на БАД до МЗ за промени в НМЕ

До
г-н  Кирил Ананиев -
Министър на здравеопазването   
    
                                    
Уважаеми г-н Министър,
 
         Във връзка с проведената днес в МЗ работна среща за обсъждане и отчитане на резултатите от въвеждането на новата Наредба за медицинска експертиза, с настоящото представяме позицията на „Българска Асоциация Диабет“, както и предложения за подобрение ефекта от прилагане на Наредбата.
            Захарният диабет е хронично социално-значимо заболяване, свързано с развитие на множество усложнения – слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа, ампутации на крайници, съдови увреждания - исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт. Всяко от тези усложнения може да доведе до сериозно инвалидизиране на пациентите и е свързано с големи разходи за здравната система.
            Най-добрата профилактика на всички тежки усложнения на диабета е постигането и поддържането на стойности на кръвната захар максимално близки до нормата. А това може да се постигне само с ефективно съвременно лечение и редовен самоконтрол на кръвната захар. Тази профилактика е финансово най-изгодна за държавата, защото по данни на Международната диабетна федерация  е доказано категорично, че за ефективното лечение и поддържане на добре контролиран диабет са нужни около 10 - 20 пъти по-малко средства, отколкото за лечение на диабет с лош метаболитен контрол и множество увреждания, както и за тяхното лечение.
 
            В тази връзка ние считаме, че е необходимо:
  1. Да се коригира Наредбата за медицинска експертиза така, че при експертизата да се отчитат всички налични инвалидизиращи  увреждания на диабета, които намаляват  работоспособността на лицето.
  2. За захарен диабет тип 1, както и за захарен диабет с настъпили вече хронични усложнения на заболяването да се дава пожизнен срок на инвалидността - с право за преосвидетелстване при влошаване на здравословното състояние. Това ще облекчи и ускори  значително работата на ТЕЛК-овете в страната!
  3. МЗ и НЗОК да осигурятдостъпа до съвременни технологии за лечение и самоконтрол на захарния диабет, което ще даде шанс на хиляди пациенти да поддържат добър контрол на кръвната захар и да се предпазят от развитието на късните инвалидизиращи усложнения, а националната здравна система да  спести значителни средства.
  4. СЗО и Международната Диабетна Федерация от години настояват всяко правителство да разработи и реализира своя Дългосрочна Национална програма за превенция и борба с диабета и диабетната пандемия.
 
Бихме искали да вярваме, г-н Министър,  че това ще се случи за България именно през Вашия мандат!
 
 05.02.2019 г.                                                С уважение :  ……………………….
  гр. София                                                    (Майя Викторова - Председател на БАД )
БА Диабет във Фейсбук