• Дейност
  • СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
СТАНОВИЩЕ  НА  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

ОТНОСНО:   Промени в Наредбата за медицинската ескпертиза
 
Уважаеми колеги,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства Това са около 1,5 милиона български граждани, които в различна степен са засегнати от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).
Ние сме обезпокоени от оценките и становищата отразени в последната графа на Обобщаващата таблица, която всички преди дни получихме. Изумени сме, че след конструктивните разговори, които проведохме с министър Ананиев преди 3 месеца, сега виждаме, че ВСИЧКИ наши и почти всички предложения на останалите организации са отхвърлени по един бюрократичен начин – без отчитане на проблемите на хората, без вникване в предложенията, без отчитане на реалността в България и без никаква мисъл за бъдещето на страната! Отново целта е единствено икономия на средства!
 

На много места за отказ се използват абсурдни и неприемливи аргументи. Тук ще се спра само на текстовете, които касаят хората с диабет:

1. Не се приема предложението ни за увеличаване на процентите неработоспособност при захарен диабет защото (цитирам): „Не е изискано становище на  ендокринолозите и Националния консултант по ендокринология“.  Очевидно авторите не знаят, че вече няма Национални консултанти, а „ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ“ по различните специалности. Тези съвети са подчинени на МЗ и само то може да изисква от тях становища. Ние очаквахме, че това вече е станало, но явно нещата се бавят.
За това, сега категорично настояваме МЗ задължително да събере всички необходими становища и да промени НМЕ в съответствие с всички направени предложения, които са подкрепени от специалистите!   Ние сме убедени, че нашите предложения ще бъдат подкрепени от Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ. 

 2.   С подобни аргументи е отхвърлено и предложението ни за промяна на процентите неработоспособност в Част 9, Радел 1 – „Захарен диабет“ на Приложение 1 от Наредбата. Цитирам: „Не се приема предложението за промяна на %, тъй като няма медицинска обосновка за това, а и предложените изменения не представляват съществено значение спрямо действащите“.В тази връзка настояваме, че след като нашите предложения за промени  „нямат съществено значение“ за Наредбата – те да бъдат приети!
Искаме да разберем какви са „медицинските мотиви“ на авторите на Наредбата, която бе приета миналото лято? Защо тази Наредба (след редица протести)  лиши хиляди хора с няколко увреждания от всякаква социална помощ и пенсии за инвалидност? Нима един пациент с диабет тип 2, който има едно или две диабетни увреждания, както и хипертония, съречно-съдови проблеми и/или други заболявания не трябва да получава НИКАКВА социална покрепа? Нима този човек е здрав? Как този човек (при ниските заплати и пенсии в България) ще може да се лекува правилно след като няма достатъчно пари за лекарства, тестове за самоконтрол, редовни прегледи, изследвания, диетично хранене …?
Настояваме ВСИЧКИ медицински аргументи за нашите предложения да бъдат потърсени СПЕШНО от Експертния съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването.
 
Ето няколко лични аргумента за необходимостта от инвалидна пенсия при хората с диабет. Имам диабет тип 1 вече 45 години и все още работя като учител и общественик. На месец са ми нужни допълнително за :
  • Сензор за кръвна захар – 240 лева.
  • Тестове за самоконтрол и калибрации на сензорите – 50 лв.
  • Консумативи за инсулинова помпа – 10 лв.
  • Закупуване и доплащане на лекарства за – хипертония, диабетна полиневропатия, диабетна ретинопатия, бронхиална астма, алергии, ГЕРБ и др.  Общо - около 100 лв. 
Както виждате - ежемесечно аз да давам само за лечение на диабета, за самоконтрол (като задължителна част от това лечение), за вторична профилактика на усложненията и за останалите ми болести около 400 лева. Без социалната подкрепата с пенсия за инвалидност и данъчни облекчения аз НЯМАШЕ да мога се да лекувам правилно и отдавна нямаше да мога да работя и да внасям своите данъци.
 
3.  По отношение на предложенията ни за ПОЖИЗНЕН ТЕЛК при диабет тип 1 и диабет с настъпили вече увреждания се посочва– цитирам:   „Не подкрепяме направеното приложение за промяна на ал. 5 и ал. 6 от чл. 69 на НМЕ“. Очевидно тук авторът не е разбрал, че в чл. 69 изобщо няма ал. 6. Ние предлагаме само в ал. 5 да се добави в скоби пояснението, че за нелечимите заболявания – диабет тип 1 и диабет с настъпили вече хронични уврежания да се прилага ал. 4. Всички диабетни увреждания прогресират (заедно с диабета) в негативна посока. Целта на лекарите е това да бъде забавено във времето -  с ефективно лечение на диабета, добър самоконтрол и редовна вторична профилактика на всяко настъпило увреждане.
Ако нашето предложение не се приеме в този вид – ние бихме подкрепили предложението на Националната пациентска организация в следната редакция на чл.69, ал.5„При множествени увреждания, когато поне едното е дефинитивно нелечимо,  срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 4“.
Настояваме и в ал. 4 да се добави текст „с право на преосвидетелстване при влошаване на състоянието“.  С това допълнение от една страна ЗНАЧИТЕЛНО ще се облекчи работата на ТЕЛК-овете, които на всеки 2-3 години регистрират сходни данни, а от друга – ще се гарантират правата на гражданите, които винаги могат да се преосвидетелстват, ако се влошат  здравословно!
 
И последно – за хората с диабет е изключително важно да се отчитат ВСИЧКИ диабетни усложнения, както и останалите забоявания на лицето, защото всяко от тях влошава работоспособността му.
Никой няма право да бъде ощетяван за това, че е болен или увреден!!!
 
 
   23.05.2019 г.                                                                                                                      Изготвил : ………………….
                                                                                                                                                                 (д-р А. Стоев)
БА Диабет във Фейсбук