• Дейност
  • Писмо за реимбурсация на сензорите в България
Писмо за реимбурсация на сензорите в България
    
Уважаеми  д-р Дечев,
 
Обръщам се към Вас като председател на„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ по поръчение на членовете на асоциацията и във връзка с искането на хората с диабет да имат възможност да ползват съвременни средства за ефикасен контрол на кръвната захар с цел оптимален контрол и избягване на усложнения.
         Захарният диабет е хронично социално-значимо заболяване, свързано с развитие на множество тежки усложнения – слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа,  ампутации на крайници, съдови увреждания - исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест,  мозъчен инсулт  и др…  
             От няколко години в Европа, като най-ефективна форма за самоконтрол,  се използват СЕНЗОРИТЕ за постоянно следене на кръвната глюкоза (CGM). Те автоматично измерват и показват кръвната захар (КЗ) на пациента всеки 5 минути (общо 288 измервания на ден или над 105 000 измервания годишно)... Тези резултати могат да се подават към собствен телефон, както и към телефони на родители и лекари. Те могат да се използват за постоянно регулиране на инсулиновите дози при лечение с интензифициран инсулинов режим или с инсулинови помпи, както и при използване на затворените системи „изкуствен панкреас“.      
     
         
           Използването на CGM сензори гарантира постоянното и безопасно следене и поддържане на кръвната глюкоза максимално в нормални граници, което е и основна цел на съвременното диабетно лечение!
 
          По данни на Международната диабетна федерация (IDF)  за ефективното лечение и поддържане на добър контрол на диабета са нужни около 10 - 20 пъти по-малко средства, отколкото за лечение на диабет с лош метаболитен контрол и множество увреждания. Освен това сензорите предпазват от животозастрашаващи хипогликемии - чрез вградена аларма - информираща, че кръвната захар спада под определена граница и трябва да се вземат спешни мерки!  Постоянното носене на сензор дава възможност за постигане и поддържане на добър гликемичен контрол, за снижаване на нивото на гликиран хемоглобин под 6.5%, без хипогликемии и с подобрено качеството на живот на хората с диабет.  Добрият контрол на диабета е най-сигурното средство за предпазване от настъпване и развитие на всички диабетни усложнения.  (Доказателства: Американското проучване DCCT за захарен диабет тип 1 и  английското UKPDS – за захарен диабет тип 2.) 

В много страни на Западна Европа тези сензори от години вече се реинбурсират НАПЪЛНО от здравните системи и дават отлични резултати. Това вече става и в Чехия, Словакия, Хърватска, Словения, Унгария и др... 
По данни на IDF около 75% от българските диабетици  имат незадоволителен контрол на диабета, което е предпоставка за по-бърза инвалидизация изначително по-големи разходи за лечение на всички диабетни усложнения…! България в момента е на последномясто в Европа по качество на диабетните грижи, което е в противоречие с приетата преди години декларация на ЕК за равнопоставеност и еднакъв достъп до медикаменти, медицински устройства и консумативи за всички пациенти с диабет – граждани на европейските страни.
 
Всички диабетици в България се питат защо все още нямат достъп до тези  най-ефективни  устройства за самоконтрол на диабета?  
 
В тази връзка още през 2016 година „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ и Асоциация „Докосни дъгата“  внесоха предложение до НЗОК за реимбурсиране на сензори за контрол на кръвната захар. От 01 април 2018 г., НЗОК вече заплаща, но САМО за сензори WF103 Enlite, Medtronic USA на цена до 136.80 лв.  при интензифицирано лечение с инсулин - до 5 бр./месечно (по медицински критерии и указания), като тази цена покрива 1 брой сензор месечно. Този сензор е подходящ за работа с конкретни инсулинови помпи, снабдени със сензор, които не се реинбурсират в България. Отпусканата месечна сума е достатъчна за реинбурсация и на най-съвременните сензори, използвани в Европа – FreeStyle Libre,  Dexcom  и др., които са с цена  около 120 – 130 лева, като са нужни 2 броя/месечно.  По наши данни в България тези сензори вече се използват  редовно от над 500 деца и още над 2000  пациенти  със захарен диабет, които си ги закупуват от чужбина, без сигурност при доставка и сервиз.
 
Уважаеми д-р Дечев,  ние разчитаме,  че с реинбурсацията  на утвърдените в света съвременни сензори за контрол на диабета,  НЗОК ще оптимизира значително лечението на диабета и ще превентира  ПО-ДОБРЕ тежките диабетни усложнения в България!  Затова настояваме, при изготвянето на бюджета на НЗОК за 2020 година, да бъдат планирани достатъчно средства за самоконтрол на диабета, които да бъдат отпускани на пациентите с диабет – според РЕАЛНИТЕ НУЖДИ на тяхното лечение !
 
                                               С уважение :    Майя Викторова - Председател на БАД 

            
Българска Асоциация Диабет  е единствената  национално представена асоциация на хората с диабет в Република България.  Основана е през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти. Целите й са свързани с подобряване на живота, лечението и профилактиката на  хората с диабет в цялата страна. Приоритети са осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение с цел повишаване информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет, както и подпомагане на младите хора с диабет за активен начин на живот и устойчиво развитие чрез  обучение и сътрудничество и взаимопомощ.Асоциацията е активен пълноправен член на Международната диабетна федерация (IDF).
БА Диабет във Фейсбук