• Дейност
  • Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на ЮЛНЦ
Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНСЦ)
- презентация


ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИЯ И КЛОНОВЕ...!!!
Всички диабетни организации в страната трябва да спазват всички инструкции и процедури, които тази презентация разглежда -  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!!

Всички формуляри за попълване можете да изтеглите от ТУК
http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2
БА Диабет във Фейсбук