• Дейност
  • ПРОТЕСТНА НОТА От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

IDF- Препоръки за Корона вируса при хора с диабет

IDF- Препоръки за Корона вируса при хора с диабет

Вижте PDF файла - ТУК

БА Диабет във Фейсбук