• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

IDF- Препоръки за Корона вируса при хора с диабет

IDF- Препоръки за Корона вируса при хора с диабет

Вижте PDF файла - ТУК

БА Диабет във Фейсбук