• Дейност
  • НЗОК ще отпуска по 300 тест-ленти за самоконтрол при интензифицирано инсулиново лечение

Заповед за ограничаване на мероприятията в БАД

Заповед на Председателя на УС на БАД за ограничаване на мероприятията в цялата организация във връзка с епидемията от Корона вирус в България

(Вижте и препоръките на IDF за профилактика от заболяването...!)      

 

заповед 2 1

БА Диабет във Фейсбук