• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да
БА Диабет във Фейсбук