ПИСМО НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ ДО НЗОК

ПИСМО НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ ДО НЗОК

ОТНОСНО: Получаване на лекарства за диабетици - инсулини и медикаменти

писмо нзок 2020

 

ВАЖНО:    СЪОБЩЕНИЕ  на НЗОК по този проблем - 

https://www.nhif.bg/news_page?id=420376&page_id=home&fbclid=IwAR34AuKvcpqzeu65s5SBbWvNm2Y5pJG3qvoqeorHYQe7LTyJmtfoTI_yU48

БА Диабет във Фейсбук