• Дейност
  • Писмо на БАД до НЗОК за подобряване на лечението на диабета

Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020

Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020

отговор нзок 03.2020

БА Диабет във Фейсбук