• Дейност
  • ОБЩО ПИСМО НА ДИАБЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020

Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020

отговор нзок 03.2020

БА Диабет във Фейсбук