• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

Насоки за промяна в поведението за лидерите на организации и на сдружения от диабетната общност -

КОРОНАВИРУС + ДИАБЕТ

Насоки за промяна в поведението за лидерите на организации и на сдружения от диабетната общност - 

https://coronavirusdiabetes.org/wp-content/uploads/2020/05/PDF-VERSION-FINAL-420-BG.pdf

БА Диабет във Фейсбук