• Дейност
  • Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на ЮЛНЦ

IDF ЕВРОПА РАЗРАБОТИ ДВЕ АНКЕТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАДЕМИЯТА ОТ COVID - 19 ВЪРХУ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ДИАБЕТ - моля попълнете анкетите онлайн !

Скъпи приятели,

IDF Europe разработи две проучвания за оценка на въздействието на пандемията Covid-19 върху хората, живеещи с диабет.

Здравните системи показаха редица слаби страни и сега е моментът да извлечем поуки от пандемията и да призовем за действие на национално и европейско равнище. Не можем да останем неактивни и да чакаме втората вълна или следващата пандемия.

Основна информация за проекта е достъпна на:  https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html .

 

Директните връзки към анкетите на български език са:

За Хората с диабет: https://www.surveymonkey.com/r/YGFVZZS

За Здравни специалисти: https://www.surveymonkey.com/r/9VSRZDT

Да помогнем на IDF Europe да излезе със значими препоръки за подобряване на системите за здравеопазване и конкретно за подобряване условията за лечение и медицински грижи за хората с диабет в условията на пандемия (Ковит -19 или друг вид)!

Отделете време да попълните анкетата, препратете линк на ваши познати които да попълнят също.

БА Диабет във Фейсбук