• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

ВАРНА - Безплатни прегледи за диабетна ретинопатия (2)

 

безплатни прегледи варна 2021

БА Диабет във Фейсбук