• Дейност
  • Предложение на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ за подобряване на лечението на хората с диабет, забавяне

ОБРЪЩЕНИЕ

към партиите и техните кандидати, участници в предстоящите Парламентарни избори

от  Национално представителните организации на и за хората с увреждания

Уважаеми госпожи и господа,

     Ние, 21 национално представителни организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания (НСИХУ), представляващи повече от 180 000 граждани със специфични възможности с тревога констатирахме , че в хода на предизборната кампания темата за живота и проблемите на хората с увреждания отсъства.

След дълго продължилото безполезно преекспониране на темата, точно сега, когато вие представяте своите визии и програми, тази тема се забравя. А тя включва широк кръг от проблеми, съпътстващи нелекия живот на над 1 млн. граждани на България населението - Ваши заинтересовани гласоподаватели.

Ние настояваме:

 

- всяка партия и всеки кандидат да декларира своята съпричастност и визия за бъдещето на тези наши сънародници.

Предлагаме на Вашето внимание и няколко конкретни проблема за решаване в спешен порядък:

  • Най-често засегнатите хора от SAR COV2, са хората с увреждане. Процедурите за достъп до лечебно заведение и скъпо струващи изследвания са ограничени до толкова, че почти отсъстват. Сред тези хора има и самотно живеещи или с един придружител, който не може да изпълнява своите задължения и да помага на човека с увреждане, ако и той самия се зарази. Отсъства и организирана и достъпна последваща профилактика след преболедуване на вируса. С безкрайно малкият си финансов ресурсq хората с увреждане заплащат всички свой изследвания, отсъства система за предоставяне на медикаменти извън списъка на НЗОК. Предлагаме премахване на ДДС върху лекарствата и медицинските изделия.
  1. Достоен живот за семействата грижещи се за       деца с увреждане в т.ч. възможност за пенсиониране на родителите/осиновители и др. полагали грижи за болно дете всеотдайно.
  • Създаване на нормативни условия и практическо приложение на нови съвременни, на реална подкрепа за личностно развитие и социално включване, чрез приобщаващо образование и приобщаваща заетост в интегрирана обичайна среда
  • Адекватно развитие на социалната подкрепа за лицата и семействата в това число социалните услуги, за ефективна закрила и осигуряване на достоен живот и равнопоставеност.
  • Въвеждане на нови форми за профилактика и ранна детска интервенция
  • Незабавна и радикална промяна на системата на ТЕЛК и въвеждане на ред, подкрепящ, а не дискриминиращ хората
  • Осъвременяване на медицинските изделия за хората с увреждане

Настояваме за отговорен подход, в партньорство, да решаваме тази малка част от проблемите на хората с увреждания, заедно!

Нашите очаквания към всяка партия и кандидат са, че от планове, стратегии и декларации ще се премине към реално изпълнение и ще продължи диалога с организациите представляващи хората с увреждане.

Най-важно е в живота на всеки човек е неговото достойнство! Да съхраним и това на хората с увреждане, като осигурим необходимите условия за успешно преодоляване на бариерите съпътстващи техния живот.

С уважение,

Зам.-председател на НСХУ към МС и

Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия

     Веска Събева

 

От името на:

1. Васил Долапчиев -                      председател на Съюза на слепите в България,

                                                           София 1309, ул. “Найчо Цанов” № 172,

                                                           тел.: 02/812 7050 централа, 0886/100, 153, факс: 02/812 7049,

                                                           e-mail: ssb@sofianet.net; dolapchiev@sofianet.net; ssb.sofia@abv.bg

2. Димитър Парапанов -                председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България,

                                                           Пловдив 4000, п.к. 29, ул.”Весела” № 30

                                                           тел/факс.: 032/653602; 032/625287; 0889/062110; 0889/062165; 0899/059308, e-mail:

                                                           nadbbg@mbox.contact.bg

3. Любка Александрова -               председател на УС на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения,

                                                           София 1000, ул. “Лавеле” № 10, ет. 4, ап. 16, тел.: 02/417 44 19; факс: 02/416 0956, e-mail:

                                                           bapid@bapid.com

4. Маринела Ангелова                   председател 02/9313871

   Елка Тодорова -                           член на УС на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

                                                           София 1000, бул. “Дондуков” № 11, тел.: 02/9865309; факс: 02/986 5300, 0887 213 658

                                                           0888892302 - представител

5. Веска Събева -                             председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия /АРДЕ/

                                                            Заместник-Председател на национален съвет за интеграция на хората с увреждане към МС

                                                            София 1408, ж.к. “Стрелбище”, бл. 10, вх. Г, ап. 67

                                                            тел.: 0889/297 105, 0879/ 168 445 02/4833594,

                                                            e-mail: frde@abv.bg, arde@frde.org

                                                            Офис: София, ул. „Триадица” 5Б, ет. 3, офис: 305-306

6. Мая            Викторова                   председател на Българска асоциация “Диабет”,

                                                             София 1233, ж.к. “Банишора”, ул. „Подполковник Калитин” бл.20,

                                                             тел./факс: 02/ 931 0779;0893624147 факс: 02/9711082,

                                                             e-mail: badiabet@abv.bg;

7. Петър Велчев -                             председател на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите,

                                                            София 1000, ул. “Христо Белчев” № 21, тел.: 02/ 980 3090; 02/ 988 81 48,

                                                            факс: 02/986 3540; 0887/928 884, 0878/942 166, Министерство на отбраната: 02/9220587,

                                                            e-mail: svivp@abv.bg

8. Николай Нинов                            председател на Съюза на глухите в България,

                                                           София 1000, ул. “Денкоглу” № 12-14,

                                                           тел.: 02/981 9807; 02/981 9804 гл. сч., факс:02/980 1696; 02/980 1689,

                                                           e-mail: sgb.cs@ibn.bg

9. Лазар Живанкин -                       председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение,

                                                           София 1229, ул. “Ломско шосе” № 177,

                                                           тел.: 02/856 1887; 02/8981264; 0888/268 623, факс: 02/934 6758,

                                                           e-mail: lazar582002@yahoo.com

                                                           офис: ул.”Триадица”№5Б , ет.3, офис 305-306

10. Красимир Коцев -                     председател на Съюза на инвалидите в България,

                                                           София 1000, ул. “Христо Белчев” № 8,

                                                           тел.: 02/986 7070; 981 0933; 981 5382; 981 5638; 0898/773 101, факс: 02/986 3986,

                                                           e-mail: udpb@abv.bg; ncpdb@abv.bg

11. Мария Кръстева -                      председател на Асоциация на родителите на деца с увреден слух

                                                            София 1000, ул. “Денкоглу” 12-14,

                                                            тел./ факс:02/ 987 2646, 0886 551 759,

                                                            e-mail: ardus@abv.bg

12. Стилиян Баласопулов -           председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации,

                                                           София 1000, бул. “Княз Дондуков” №11,

                                                           тел.: 02/980 5945, 02/988 3848, факс: 02/987 03 20

                                                           e-mail: uniontpk@uniontpk.com

                                                           sbalasopulov@uniontpk.com

13. Виолета Антонова -                  председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания,

                                                           София 1220, ж.к. “Надежда” II, ул. “Недко Войвода” № 49, тел.: 02/936 0449; 0888/240 652,

                                                           тел/факс: 02/936 26 88, дом. 02/9360449

                                                           e-mail: banmz@dir.bg; banmz@abv.bg; villy_a@abv.bg

14. Стефан Данчев                          управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи”

                                                           Пловдив 4006, ул. „Ландос” 24, п. к. 11, тел.: 032/ 281157; тел./факс: 032/ 281156; тел.:032/ 281158,

                                                           0886/100082

                                                           e-mail: info@rehcenter.org; s.danchev@rehcenter.org

15. Светослав Чернев -                  президент на Национална организация „Малки български хора”

                                                           София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 2

                                                           тел./факс 02/988 42 41, 0898 504 168

                                                           e-mail: little_people@mail.bg; sv.chernev@gmail.bg

16. д-р Диана Инджова -                председател на Център за психологически изследвания,

                                                           София, ул. “Лавеле” № 10, ап.2

                                                           София 1000 Ул. „Г. С. Раковски” 112, ет. 1

                                                           тел.: 02/981 7855, факс: 02/987 88 67; 0888/619 226, тел./факс: 02/981 44 11,

                                                           e-mail: pcrp@ultima-bg.com, pcrp@abv.bg

17. Павел Савов                               председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

                                                           София 1592, ж.к. „Дружба”, бл. 90, вх. А, ет. 5, ап. 12

                                                           София 1000, Национален стадион „Васил Левски”, вх. 26

                                                           тел.: 0878/ 972177 e-mail: pavelsavov71@abv.bg

18. Георги Георгиев                        председател на Национален алианс за социална отговорност

                                                           Варна 9002 бул. „Княз Борис I” № 115

                                                           тел/факс: 052/ 646 016, 0888 212 221,

                                                           e-mail: office@naso.bg

19. Михаил Кърлин -                       председател на Национална потребителна кооперация на слепите в България,

                                                           София 1309, ул. “Вардар” № 71, тел.: 02/920 2011,

                                                           гл. счетоводител: 02/920 2055, факс: 02/929 41 13,

                                                           e-mail: npksb2001@yahoo.com

20. Златомир Стоянов                    председател на Сдружение «Национална асоциация на хора с придобити увреждания»

                                                           София -1505, бул. Евлоги Георгиев» № 94

                                                           e-mail: office@nahpu.org

                                                           тел: 02 944 31 88

БА Диабет във Фейсбук