• Дейност
  • Зрението е всичко! Прегледай се!

Зрението е всичко! Прегледай се!

Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България, стартират Национална, безплатна, скринингова кампания под надслов: " Зрението е всичко! Прегледай се!!".

Инициативата цели да диагностицира най-честите социално - значими-очни заболявания, да информира българското общество за важната роля на профилактиката, грижата за очното здраве и навременни очни прегледи.

Кампанията „Зрението е всичко! Прегледай се!“ си поставя амбициозната задача да обхване най-уязвимите групи от населението у нас: децата и хората около и над 50-годишна възраст

В рамките на инициативата мобилен очен кабинет ще посети 42 населени места в страната, в периода между 10 май и 16 юли 2021г, а специалисти в областта на офталмологията ще извършат безплатни очни прегледи от 9 сутринта до 16 часа следобяд, с възможност времето за прегледи да бъде удължено при голям интерес.

В прикачения документ можете да се запознаете с програмата и населените места, в което планираме извършване на прегледите.

БА Диабет във Фейсбук