Среща на министъра на здравеопазването с няколко пациентски организации

На 08.06.2021 представител на Българска асоциация Диабет взе участие в среща с министъра на здравеопазването Д-р Стойчо Кацаров.

На срещата с представителите на пациентски организации, Д-р Кацаров информира за намерението на ръководството на Министерството да бъдат подобрени контактите и работата с пациентските организации. Във връзка с това е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с който се предвижда да бъде създадена Дирекция „Защита правата на пациентите“. Към присъстващите е била отправена покана да представят писмени предложения за работата на тази дирекция. Замисълът е тя да разработва бъдещите политики с цел подобряване обслужването на пациентите .

 

На срещата са присъствали представители на различни пациентски организации, както и г-жа Веска Събева - председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и представител
на организациите на хората с увреждания и други пациентски организации. Г-жа Събева постави отново въпросите за ТЕЛК.
 
С Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването може да се запознаете тук (линк)
БА Диабет във Фейсбук