Уважаеми членове на БА Диабет,

Информираме Ви, че на 11-13 юни 2021 г в гр. Сливница се проведе Международен форум “100 години от създаване на инсулина“
Във форума взеха участие представители на сдружения членуващи в БА Диабет от Сливница, Нова Загора, Габрово, Видин, Драгоман и диабетни организации от Бургас, Мирково,Карнобат. 
Форумът бе открит от г-н Радостин Ялъмов – Зам. Кмет на община Сливница. Презентации и лекции свързани с появата , развитието и приложението на инсулина, с
хранителния и двигателния режим на пациентите с диабет и с двигателния режим на децата изнесоха: д-р Вълов - Ново Нордиск, доц. Тотомирова, д-р Арнаудова от ВМА.
Гости бяха : д-р Йончева, д-р Арабаджиева – ВМА, д-р Генадиева, м.с. Димитрова - от МЦ „Сливница“, г-жа Румяна Танева - координатор БАД за София и Софийска област,
г-жа Милена Чачева – счетоводител БАД.
Бяха прочетени приветствени адреси от представителите на диабетни организации в Република Сърбия и Турция, както и от председателя на Управителния съвет на БА Диабет – г-жа Майя Викторова.
Презентация за идеите на „Синия кръг на надеждата“ –„Работа в екип“ направи г-жа Радка Жекова. 
Участниците и гостите поднесоха цветя на монумента „Героите на Сливница“ в центъра
на града и на паметника на Иван Вазов. Посетени бяха паметника на капитаните и Първият войнишки паметник в България. Събитието бе интересно и вълнуващо за участниците, а добрата организация е резултат от труда на членовете и ръководството на сдружението и участието на доброволци от „Общинско диабетно дружество Сливница“ гр. Сливница.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Поздравителен адрес  
  
Уважаема госпожо Димитрова,
С най–голямо удоволствие, от името на ръководството на Българска Асоциация Диабет и лично от свое име, Ви поздравявам по повод Международния форум „100 години от създаването на инсулина“.
Подкрепям стремежа Ви да участвате активно в подобряването на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет, проучването на проблемите им и изготвянето на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решение, които заедно ще отстояваме и ще се борим за осъществяването им.
Като Ви пожелавам здраве, сили, енергия и успехи във високо отговорното Ви дело, оставам с искрено уважение и най-добри чувства.
 
Майя Викторова -Ханджийска
Председател на Българска Асоциация Диабет
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
СНИМКИ -
 
сливница1
 

сливница2

сливница3
 
 
 
БА Диабет във Фейсбук