• Дейност
  • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТ - КУБРАТ"

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства. Това са около 1,5 милиона българи, които в различна степен са засегнати от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).     

         Преди няколко месеца, във връзка с общественото обсъждане на поредните промени в НМЕ и гласуването им от НСХУ, БАД внесе свое становище и конкретни предложения за корекции в НМЕ, които да облекчат живота и лечението на хората с диабет в България. Аналогични предложения след това внесохме и до служебния министър д-р Ст. Кацаров (Изх. № 18 / 17.06.2021).       

         След време омбудсманът д-р Диана Ковачева подкрепи подобно на нашето искане за издаване на пожизнен ТЕЛК за дефинитивно нелечимите заболявания. Това активира МЗ да коригира спешно за пореден път НМЕ, като добави към някои точки (заболявания) от Приложение 1 допълнение – „с пожизнен срок“. (Неясно е защо за всички тези заболявания не се прилага чл. 69, ал. 4, като отпадне абсурдната алинея 5 от същия член, която принуждава хората с едно или няколко нелечими заболявания да се явяват периодично – дори ако всичките им заболявания и усложнения са нелечими.)

      

   За съжаление във внесения за гласуване от МС проект за промени в НМЕ се наблюдават редица абсурдни текстове, които показват липса на медицинска компетентност:

  1. Например при захарен диабет тип 1 „пожизнен срок“ е добавен единствено при две (71%) и повече (80%) увреждания. Пациентите със захарен диабет тип 1 без увреждания или с едно усложнение не получават пожизнен срок – ЗАЩО?

(По дефиниция диабет тип 1 е НЕЛЕЧИМО хронично автоимунно заболяване, което изисква доживотно лечение с инсулин. С напредване на диабета постепенно настъпват редица допълнителни усложнения от диабета – диабетна ретинопатия, полиневропатия, нефропатия, артериална хипертония, сърдечно-съдови увреждания, диабетно стъпало и др… Всяко от тези увреждания също е нелечимо и може само да се влошава с времето, като целта на лечението и вторичната профилактика е да се задържи възможно най-дълго време получената до момента степен на увреждане.

Напълно логично е при диабет тип 1, независимо от броя на настъпилите увреждания, да се прилага чл. 69, ал. 4, с право на преосвидетелстване при влошаване на състоянието по преценка на лекуващия лекар (ендокринолог).

 2. В новите промени на НМЕ всички случаи на диабет тип 2, независимо от формата на лечение (диета, медикаменти, инжекционни неинсулинови препарати, инсулин) се третират по един и същи начин, като процента неработоспособност, който отпуска ТЕЛК зависи единствено от БРОЯ на настъпилите увреждания (дефицити). Освен това при нито един случай с диабет тип 2 не се дава пожизнен срок – ЗАЩО?

 

(Всъщност диабет тип 2 е хронично метаболитно заболяване, което протича през различни етапи, от които основно зависи назначеното от лекарите лечение:

 

диета,

медикаменти и инжекционни неинсулинови препарати /при диабет тип 2 с остатъчна инсулинова секреция/,

инсулин и комбинирано с инсулин лечение /при инсулинов дефицит/. 

 

 Когато собствената инсулинова секреция вече е недостатъчна - се преминава към лечение с инсулин. Това е най-тежката фаза от заболяването. До промените в НМЕ (от 2018 г.) пациентите с диабет тип 2 на лечение с инсулин се третираха като диабет тип 1.

На базата на изложените факти в частта „Захарен диабет“ в Приложение 1 на НМЕ предлагаме да бъде добавена нова точка 2. Захарен диабет тип 2 (на лечение с инсулин). Предлагаме да се дава пожизнен срок и при диабет тип 2 на лечение с инсулин с настъпили вече усложнения.

(Вижте конкретните текстове в предложената от нас Таблица 1)

         БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ категорично настоява всички текстове касаещи захарния диабет и неговите увреждания да бъдат консултирани задължително с „Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната“ към МЗ. Ендокринолозите в този експертен съвет познават най-добре всички характеристики, потребности, лечение, самоконтрол и вторична профилактика на


 

Таблица 1

Предложение на БАД за допълнение към ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – „Захарен диабет“ в Приложение 1 на НМЕ

 

ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Раздел I

Захарен диабет


 

1. Захарен диабет тип 2 (на лечение с перорални и инжекционни неинсулинови препарати):

1.1. без усложнения – 20 %;

1.2. с усложнения:

1.2.1. с едно усложнение – 40 %;

1.2.2. с две усложнения – 50 %;

1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.

2. Захарен диабет тип 2 (на лечение с инсулин):

2.1. без усложнения – 30 %;

2.2. с усложнения:

2.2.1. с едно усложнение – 50 %  с пожизнен срок;

2.2.2. с две усложнения – 60 %  с пожизнен срок;

2.2.3. с повече от две усложнения – 71 % с пожизнен срок .

3. Захарен диабет тип 1:

3.1. без усложнения – 50 %  с пожизнен срок;

3.2. с усложнения:

3.2.1. с едно усложнение – 60 % с пожизнен срок;

3.2.2. с две усложнения – 71 %  с пожизнен срок;

3.2.3. с повече от две усложнения – 80 %  с пожизнен срок.

3.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.“.


 

БА Диабет във Фейсбук