• Дейност
  • 13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания, съгласно отвореното писмо

диабетен лагер 1

 

диабетен лагер 2

БА Диабет във Фейсбук