• Дейност
  • ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

„България срещу диабета“ - Запишете детето си на летен лагер

диабетен лагер 1

 

диабетен лагер 2

БА Диабет във Фейсбук