• Дейност
  • Зрението е всичко! Прегледай се!

„България срещу диабета“ - Запишете детето си на летен лагер

диабетен лагер 1

 

диабетен лагер 2

БА Диабет във Фейсбук