• Дейност
  • Програма на Работната среща - Дискусия на ръководството и председателите на сдружения- членове на Българска Асоциация Диабет 100 години от откриването на инсулина.
БА Диабет във Фейсбук