• Дейност
  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ  ОТ УКРАЙНА   С ДИАБЕТ

Анкета на  IDF  за превенцията за "ДИАБЕТНО СТЪПАЛО"

Уважаеми членове,

С течение на времето диабетът може да причини усложнения в много части на тялото и да повлияе на ежедневието ви.

Усложненията при диабетно стъпало са едно от тях. Добрата новина е, че с по-голяма информираност и по-добро управление на рисковите фактори можете да предотвратите или забавите усложненията.

IDF и един от неговите партньори, Urgo Medical, биха искали да помолят за вашата обратна връзка, за да разберем по-добре как можем да помогнем на хората, живеещи с диабет в областта на грижата за краката:

Какво е вашето ниво на познания относно свързаните с диабета усложнения на краката?

Предприемате ли ежедневни действия, за да ги предотвратите?

Какво би ви трябвало, за да се справите по-добре с тези потенциални усложнения (образование, съвети за превенция, уроци...)?

Бихме искали да ви поканим да попълните кратка анонимна анкета, като отделите около 12 минути от вашето време до 15 юни.

https://JBA017047PatientSurveyIDF.sawtoothsoftware.com/login.html

Попълвайки го, вие ще допринесете за подобряване на превенцията и грижата за свързаните с диабета усложнения на краката.

​Моля, разпространете това проучване възможно най-широко сред хората, живеещи с диабет.

Благодаря за съдействието

БА Диабет във Фейсбук