• Дейност
  • IDF призовава за осигуряване на най-висок стандарт, за сигурност и качество на лечението на пациенти

РЕДОВНАТА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗРЕНИЕТО ПРИ ХОРАТА С ДИАБЕТ Е КЛЮЧОВА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯ И СЛЕПОТА

 1754 души с диабет преминаха през мобилния кабинет

на „Зрението е всичко! Прегледай се!“

  

София, 29 юли 2022 г. - 1754 души с диабет преминаха през безплатни очни прегледи и консултации в рамките на инициативата „Зрението е всичко! Прегледай се!“. Тя се организира за втори пореден път от Българска асоциация „Диабет“ и Байер България за членовете на пациентската организация. Целта на кампанията е да се предостави възможност за профилактика на зрението на хора с диабет, тъй като офталмологичните проблеми при тях понякога се неглижират, а това може да доведе до усложнения и слепота.

От края на месец май до средата на юли специално оборудваният мобилен кабинет на кампанията даде възможност на хора с диабет от страната да се консултират безплатно с офталмолог. Като продължение на изданието от 2021 година, кабинетът посети нови 31 населени места в цялата страна, сред които Монтана, Силистра, Добрич, Балчик, Разград, Асеновград, Смолян, Чепеларе и Банско.

По време на прегледите от „Зрението е всичко! Прегледай се!“ офталмолозите установиха патология при 1188 души, като 778 от тях са имали някакъв вид оплакване от зрението си, а останалите – не. За допълнителни изследвания са насочени 1047 души, а 862 са насочени за лечение.

„Най-важните проекти в дейността на Асоциацията са свързани с превенция на хроничните усложнения, настъпващи с времето при хората с диабет. Създаването на възможност за прегледи на очите с мобилен кабинет в отдалечени от големи клиники малки населени места в цялата страна е изключително важна и полезна инициатива. Ключовите думи за успех на нашите проекти са: заедно и партньорство. Когато това партньорство е доказано устойчиво за две поредни години, ползата за хората с диабет е неизмерима“, коментира Майя Викторова, председател на УС на Българска асоциация „Диабет“.

По данни на Международната диабетна федерация в световен мащаб хората с диабет са около 463 млн., като се очаква броят им да нарасне до 578 млн. до 2030 г.[1] В България диабетиците са над 500 000, като 40% дори не знаят, че страдат от заболяването.[2]

Диабетът често води до редица усложнения, сред които и увреждане на очите - диабетна ретинопатия. Понякога засяга и двете очи и ако не се лекува навреме, води до постепенно и прогресивно намаляване на зрението, дори до неговата загуба. Диабетната ретинопатия уврежда кръвоносните съдове на ретината в задната част на окото. Първоначално в ретината се наблюдават малки кръвоизливи и разширения на капилярите (микроаневризми), постепенно се развиват изменения в съдовата стена, които водят до запушване на кръвоносните съдове и недостатъчно изхранване на ретината. В резултат на това се получават стимули за разрастване на нови съдове, които не са пълноценни и могат лесно да се разкъсат и изкървят. Диабетът е причина за 12% от новооткритите случаи на слепота годишно. Над 4 млн. души по света са с намалено зрение вследствие на диабетната ретинопатия. От тях 1 млн. са слепи, а 3,3 млн. имат умерено до тежко увреждане на зрението.[3]

Диабетът може да засегне и централната част на ретината (макула) и да се развие диабетен макулен едем (ДМЕ). Перманентно повишената кръвна захар, която често се съпътства и с високо кръвно налягане, води до излив на кръвни елементи и плазма в макулата. ДМЕ е потенциално усложнение на диабетната ретинопатия и може да доведе до значително намаление на зрителната острота. Той може да се развие във всеки стадий на диабетната ретинопатия, но честотата му нараства с увеличаването на нейната тежест. Засегнатите от ДМЕ страдат от влошено качество на зрението, с вълнообразна промяна на линии, наличие на черни точки, замъглено зрение и др. Когато се закъснее с лечението, в допълнение и с неконтролирано ниво на кръвната захар, процесът на загуба на зрение би могъл да се ускори. ДМЕ е сред водещите причини за слепота сред работоспособното население в развитите държави, което определя голямото му медицинско и социално-икономическо значение. В света има повече от 28 млн. души с диабет, които са развили ДМЕ.[4] Увеличаващата се честота на захарния диабет предполага, че ДМЕ ще продължава да бъде водеща причина за намалено зрение и зрителна инвалидизация и в бъдеще. Той засяга 20.1% от пациентите със захарен диабет тип 1, 13.9% от неинсулинозависимите и 24.4% от инсулинозависимите пациентите с диабет тип 2.

Препоръката към всички хора с диабет е да търсят лекарска помощ навреме и да преминават през редовен скрининг. Големият процент на хората с диабет, тежестта, която влошеното зрение оказва върху техния живот и социално-икономическата сфера, доказват необходимостта от стратегия за превенция, ранна диагностика и лечение на очните усложнения при хората с диабет у нас.

 

За Българска асоциация „Диабет“:

Българска асоциация „Диабет“ (БАД) е единствената национално представена асоциация на хората с диабет в България. Основана е през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти като сдружение с идеална цел с мисия защита на интересите на вече над 500 000 хора с диабет в България и осигуряване на съвременни форми на медицински грижи и лечение и подпомагане на членовете и за активен живот и личностна реализация. Ръководството на БАД работи в тясно сътрудничество с много други български и международни пациентски и обществени организации. От 2011 г. асоциацията е редовен член на Международната диабетна федерация

https://badiabet.com

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и хранене. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2021 г. в Групата работят около 100 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 44.1 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

За контакт

Мария Попова

Корпоративни комуникации Байер

Email: mariya.popova@bayer.com

PP-M_AFL-BG-0019-1

photo 1 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.

photo 2 

[1] https://worlddiabetesday.org/about/facts-figures/

[2] https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/svetovni-zdravni-dni/svetoven-den-za-borba-s-diabeta-14-noemvri/

[3] https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/causes-of-vision-loss/

[4] https://idf.org/54-our-activities/562-diabetic-macular-edema-dme.html

photo bus

 

БА Диабет във Фейсбук