• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да
Писмо на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ до МЗ и НЗОК
относно доплащане на инсулинови препарати за лечение на захарен диабет в България
 
Уважаеми господа,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ е национално представителна организация, която
защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и е пълноправен член на
Международната диабетна федерация. Приоритет в нашата дейност е осигуряване на съвременни
форми на медицински грижи и лечение, както и подпомагане за активен живот с диабет и повишаване
на възможностите за реализация като пълноценни членове на обществото.
 
През последните месеци на електронната поща и на страницата ни във фейсбук получаваме
множество сигнали за доплащане на редица инсулинови препарати за лечение на захарния диабет в
България…!
Очевидно е, че при това доплащане част от диабетно болните ще са принудени да спрат или
променят своето лечение. Съществува риск замяната с по-евтино (но не така ефективно) лечение да
доведе много по-бързо до прогресирането на всички увреждания свързани с диабета като диабетна
ретинопатия, диабетна нефропатия, диабетна невропатия, диабетно стъпало, както и сърдечно-съдови
и мозъчно-съдови заболявания и други...!
 
Настояваме пред МЗ и НЗОК да предприемат СПЕШНИ мерки за незабавно възстановяване на
100 %-та реимбурсация на всички живото-поддържащи медикаменти за диабета и всички социално-
значими заболявания!
 
В случай, че възникнат каквито и да е проблеми или затруднения в лечението на българите с
диабет, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ, в качеството си на национално представена
организация на хората с диабет и член на Международната диабетна Федерация (IDF)), е длъжна да
информира за това Международната федерация, Световната здравна организация и Комисията по
здравеопазване към Европейския парламент!
 
Моля да получим отговор по поставения проблем на електронната поща на Българска
Асоциация Диабет: badiabet@abv.bg
 
С УВАЖЕНИЕ:
Майя Викторова – Ханджийска
Председател на УС на Сдружение
„Българска Асоциация Диабет“
 
БА Диабет във Фейсбук