Списък на диабетните организации - членове на 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“  


 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“

 

гр.  СОФИЯ
Ж.К. БАНИШОРА ; УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН” БЛ. 20
ТЕЛ.: 02/ 9310779; Факс:  02/ 8326175

БУЛСТАТ: 121462057
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
МАЙЯ ВИКТОРОВА - ХАНДЖИЙСКА
е-mail: badiabet@abv.bg;

сайт: www.badiabet.com
 

 

РЕГИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР

СОФИЯ

І. ГР.  СОФИЯ П.К. 1233
ОБЛАСТ СОФИЯ
ОБЩИНА СОФИЯ, РАЙОН СЕРДИКА
Ж.К.  БАНИШОРА, УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ БЛ. 20, ПАРТЕР
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: РУМЯНА АСЕНОВА ТАНЕВА
ТЕЛ.: 02 931 07 79; 0878 254 741
e-mail: rumyana.taneva.badiabet@gmail.com

 

1. гр. София п.к. 1715 
СДРУЖЕНИЕ „ЖИВЕЙ АКТИВНО С ДИАБЕТ”

Булстат / 177022156

Област София

Председател Росица Росенова Ханджийска

e-mail: alwdiabetes@gmail.com

 

                                                                                                                

2. гр. София п.к 1517
СДРУЖЕНИЕ „ Д-ВО ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Булстат / 177144758

Област София

Район Оборище

бул. „Мадрид“ № 57 /Клуб/

Председател Димка Йорданова Кинова

 

 

3. гр. Костенец п.к. 2030
СДРУЖЕНИЕ „ДС ДИАБЕТ – ЗДРАВЕЦ ГР. КОСТЕНЕЦ“

Булстат / 177115072

Област София

Община Костенец

Председател: Виолета Иванова Кутрина

e-mail: vili_46@abv.bg

 

  

4. гр. Момин проход п.к. 2035

СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ – ГР. МОМИН ПРОХОД“

Булстат / 176404142

Област София

Община Костенец

Председател: Йордан Илиев Ангелов

 

 

5. гр.  Дупница п.к. 2600
СДРУЖЕНИЕ „ ЗДРАВЕЦ“ НА ДИАБЕТИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ДУПНИЦА

Булстат / 177073811

Област Кюстендил

Община Дупница

ул. „Солун“ № 4 /Клуб/

Председател: Георги  Богомилов Костадинов

 

 

6. гр. Перник п.к. 2300
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТ ПЕРНИК - 19

Булстат / 205744421

Област Перник

Община Перник

Председател: Марияна Борисова Исакиева

e-mail: bgana@abv.bg

 

 

7. гр. Брезник п.к. 2360

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ БРЕЗНИК - 19“

БУЛСТАТ / 205754344

Област Перник

Община Брезник

Председател: Анна Аспарухова Стоянова

 

 

8. гр. Радомир п.к. 2400

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ РАДОМИР - 19“

БУЛСТАТ / 205758912

Област Перник

Община Радомир

Председател: Гергана Николаева Михайлова

 

 

9. гр. Трън п.к. 2460

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ ТРЪН - 19“

БУЛСТАТ / 205803268

Област Перник

Община Трън

Председател: Петър Стефанов Петров

 

 

10. гр. Драгоман п.к. 2210
„СДРУЖЕНИЕ НА ДИАБЕТИЦИТЕ – ДРАГОМАН”

Булстат / 17660225

Област София

Община Драгоман

Председател: Йорданка Асенова Георгиева

e-mail: asenova_j@abv.bg

 

 

11. гр. Златица п.к. 2080
СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕ”

Булстат / 177116367

Област София

Община Златица

Председател: Димитър Стаменов Овчаров

e-mail: ovcharov65@abv.bg

 

 

12. гр. Годеч п.к. 2240
„ДИАБЕТИЧНО СДРУЖЕНИЕ НАДЕЖДА”

Булстат /

Област София

Община Годеч

Председател: Петър Величков Тодоров

 

 

13. гр. Етрополе п.к. 2180
СДРУЖЕНИЕ  „ВЯРА-ДИАБЕТ

Булстат / 177054022

Област София

Община Етрополе

бул. „Руски“ № 88 /клуб на диабетика/

Председател: Татяна Петрова Пенкова

 

                                                                       

14. гр. Своге п.к. 2260
„СДРУЖЕНИЕ ДИАБЕТ – ГР. СВОГЕ“

Булстат / 177172405

Област София

Община Своге

Председател: Райна Божилова Маринова

e-mail: raina_marinova38@abv.bg

 

 

15. гр. Сливница п.к. 2200
„ОБЩИНСКО ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО СЛИВНИЦА

Булстат / 176416550

Област София

Община Сливница

ул. „Тодор Каблешков“ № 6 /Клуб/

Председател: Райна Георгиева Димитрова

e-mail: raina1953@abv.bg

 

 

16. гр. Банско п.к. 2770
„ДИАБЕТНО СДРУЖЕНИЕ ЗДРАВЕЦ - БАНСКО”

Булстат / 177058533

Област Благоевград

Община Банско

Председател: Янка Стоянова Рахова

e-mail: dszdravec.bansko@abv.bg

      

 

17. гр. Правец п.к. 2161
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИЦИ – ПРАВЕЦ“

Булстат / 177232457

Област София

Община Правец

Ул. „Ген. Раух“ № 2 А /Клуб/

Председател: Искра Маринова Маринова

Тел. 0893 587 200 /служебен/

e-mail: m.g.marinov@abv.bg

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ВАРНА

 II. ГР.  ВАРНА П.К. 9000
ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
УЛ. „ВОДЕН” № 18
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: ТЕОДОРА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА
тел.: 052/ 601279; 0888 756 529

e-mail: teya_z@abv.bg

 

18. гр. Варна п.к. 9000
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ”

Булстат / 175676405

Област Варна

Община Варна

Ул. „Воден“ № 18 /Клуб/

Председател: Златко Александров Златинов

e-mail: zlatko.zlatinov@abv.bg

  

19. гр. Шумен п.к. 9700
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО – ВЯРА”

Булстат / 127574885

Област Шумен

Община Шумен

Ул. „Янко Сакъзов“ № 11 /Клуб/

Председател: Атанас Стоименов Атанасов

 

 

20. гр. Балчик п.к. 9600
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО“

Булстат / 177164885

Област Добрич

Община Балчик

Председател: Мариана Атанасова Стоянова

e-mail; mimi_stam@abv.bg

 

21. гр. Добрич п.к. 9300
„ДИАБЕТНО СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖА“

Булстат / 205010438

Област Добрич

Община Добрич

Председател: Ивайло Великов Митев

e-mail: 13chezar@mail.bg

                                                                                                                                                                                 

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

МОНТАНА

ІІI. ГР.  МОНТАНА П.К. 3400
ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЩИНА МОНТАНА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 6, ЕТ. 6, СТ. 605
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: МЛАДЕНКА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
ТЕЛ.: 096/ 300004
 е-mail: diabet_montana@abv.bg
 Работно време: 08.00 ч.– 12.00 ч.

 

22. гр. Монтана п.к. 3400

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”

Булстат / 111568546

Област Монтана

Община Монтана

ул. „Александър Стамболийски“ № 6, ет. 6, ст. 605

Председател: Агнеса Сеферинова Стоянова
                                                                                                                  

 

КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“ ГР. МОНТАНА:

„ДИАБЕТ – КЛОН ЛОМ“

Булстат: 1115685460104

гр. Лом п.к. 3600

Област Монтана

Община Лом

ул. „Кирил Петров“ № 7 /Клуб/

Управител: Кокиче Тодорова Иванова

 

 

„ДИАБЕТ – КЛОН СЕПТЕМВРИЙЦИ“

Булстат: 1115685460048 

с. Септемврийци п.к. 3637

Област Монтана

Община Вълчедръм

Управител: Димитра Петрова Петрова

 

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН ЧИПРОВЦИ“

Булстат: 1115685460069

гр. Чипровци п.к. 3460

Област Монтана

Община Чипровци

Управител: Росица Крумова Ценова

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН БОЙЧИНОВЦИ“

Булстат: 1115685460092 

гр. Бойчиновци п.к. 3430

Област Монтана

Община Бойчиновци

Управител: Еленка Алексиева Начева                                                                                                                

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН МЪРЧЕВО“ 

Булстат: 1115685460073

с. Мърчево п.к.3443

Област Монтана

Община Бойчиновци

Управител: Тодор Георгиев Коцев

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН БЪРЗИЯ“ 

Булстат: 1115685460119

с. Бързия п.к. 3520

Област Монтана

Община Берковица

Управител: Бориска Георгиева Гълъбова

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН БОРОВЦИ“

Булстат: 1115685460035

с. Боровци п.к. 3528

Област Монтана

Община Берковица

ул. Димитър Благоев“ № 1 /Клуб/

Управител: Верка Давидова Крумова

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН ЗАМФИРОВО“

Булстат: 1115685460054 

с. Замфирово п.к. 3530

Област Монтана

Община Берковица

Управител: Камен Антов Петров

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН МЕДКОВЕЦ“

Булсат: 1115685460088

с. Медковец п.к. 3670

Област Монтана

Община Медковец

Управител: Елена Първанова Пешева

 

„ДИАБЕТ МОНТАНА – КЛОН БРУСАРЦИ“

Булстат / 1115685460016

гр. Брусарци п.к. 3680

Област Монтана

Община Брусарци

Управител:: Емилия Тодорова Николова

 

 

23. гр.  Берковица п.к. 3500
СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕ В СЕВЕРОЗАПАДА

Булстат / 177170888

Област Монтана

Община Берковица

Председател: Валентина  Младенова Брънкина 

e-mail: vbrankina@gmail.com

 

 

24. с.  Превала п.к. 3457
СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ– ДРЕН”

Булстат / 111591527

Област Монтана

Община Чипровци

Председател: Анатолий Боянов Найденов
  

 

25. с. Копиловци п.к. 3467
СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ– КОПРЕН“

Булстат / 177046164

Област Монтана

Община Георги Дамяново

Председател: Иванка Любомирова Няголова

 

26. гр. Вършец п.к. 3540

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИК ВЪРШЕЦ 2017“

Булстат / 177173336

Област Монтана

Община Вършец

ул. „Република“ № 73 /адрес на управление/                                                                                                                                  

Председател: Соня Иванова Живкова – Христова  

 

                                                                                                      

27. гр. Оряхово п.к. 3300                                                                                                                                  

СДРУЖЕНИЕ „БОНБОНЧЕТО“  Булстат / 204973310   

Област Враца   

Община Оряхово                                                                                                                                                       

Председател: Васфие Нуриева Махмудова                                                                                                       

e-mail: vasnurieva@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ВИДИН

ІV. ГР.  ВИДИН П.К. 3700
ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ВИДИН
ПЛ. „БДИНЦИ” № 1
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА
ТЕЛ.: 094 601 123; 0899 176 121
 е-mail: diabetik_vidin@abv.bg

 

28. гр. Грамада п.к. 3830
СДРУЖЕНИЕ  „ЗОВ ЗА ЖИВОТ“

Булстат / 205207083

Област Видин

Община Грамада

ул. „Мико Нинов“ № 4 /клуб/                                                                                                                                    

Председател: Добринка Григорова Младенова

e-mail: d.mladenova41@gmail.com

 

29. гр. Видин п.к. 3700
СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ“   Булстат / 105017983                                                                                                                                    

Област Видин                                                                                                                                            

Община Видин                                                                                                                                                      

пл. „Бдинци“ № 1 /клуб/                                                                                                                                  

Председател: Лидия Любенова Станкова                                                                                                                                                                                                                                                       

 

КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ“ ГР. ВИДИН:

 

„ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ" - КЛОН НОВО СЕЛО

Булстат / 1050179830010

С. Ново село п.к. 3784

Област Видин

Община Ново село

Управител: Гинка Ставрева Иванова

Тел. 0893 587 209 /служебен/

 

„ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ" - КЛОН ДИМОВО

Булстат / 1050179830025

гр. Димово п.к. 3750

Област Видин

Община Димово

Управител: Нина Илиева Великова

 

„ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ" - КЛОН БЕЛОГРАДЧИК

Булстат / 1050179830059

гр. Белоградчик п.к. 3900

Област Видин

Община Белоградчик

Управител: Симеон Иванов Илиев

 

„ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ" - КЛОН БРЕГОВО

Булстат / 1050179830030

гр. Брегово п.к. 3790

Област Видин

Община Брегово

Управител: Лиляна  Якимова Данаилова

 

„ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ" - КЛОН КУЛА

Булстат / 1050179830044

гр. Кула п.к. 3800

Област Видин

Община Кула

Управител: Виолета Гергова Йолова

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПЛЕВЕН
 

 V. ГР.  ПЛЕВЕН   П.К 5800
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 1, ЕТ. 4, СТАЯ 402
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: ЕВСТАТИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ТЕЛ.: 064/ 819060; 0879 815 671
e-mail: eva.badiabet@аbv.bg

 

 

30. гр. Плевен п.к. 5800
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“

Булстат / 114103424

Област Плевен

Община Плевен

Председател: Тотка Димитрова Конова
                                                                                                                 

 

КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“ ГР. ПЛЕВЕН:

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ГУЛЯНЦИ“

гр. Гулянци п.к. 5960

Област Плевен

Община Гулянци

Управител: Детелина Симеонова Нанкова

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ДОЛНИ ДЪБНИК“

гр.  Долни Дъбник п.к. 5870

Област Плевен

Община Долни Дъбник

Управител: Надка Йотова Вътова

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ДЕБОВО“

с. Асеново п.к. 5957

Област Плевен

Община Никопол

Управител: Маргарита Леонцова Богданова

e-mail: kmetstvoasenovo2010@abv.bg

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ИСКЪР“

гр.  Искър п.к. 5868

Област Плевен

Община Искър

Управител: Дарина Николова Георгиева
 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН КНЕЖА“

гр.  Кнежа п.к. 5835

Област Плевен

Община Кнежа

Управител: Николина Михайлова Герговска
                                                                                                                         

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

с.  Горна Митрополия п.к. 5869

Област Плевен

Община Долна Митрополия

Управител: Стефан Павлов Ефтимов

 

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН ЛЕВСКИ“

гр.  Левски п.к. 5900

Област Плевен

Община Левски

Управител: Ренета Игнатова Мицева

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН – КЛОН МАЛЧИКА

с.  Малчика  п.к. 5917

Област Плевен

Община Левски

Управител: Ангел Коноратов Гайдаров

 

„ДИАБЕТ ПЛЕВЕН– КЛОН ГРАДИЩЕ“

с.  Градище п.к. 5910

Област Плевен

Община Левски

Управител: Гита Петрова Никифорова

                                                                                                                                 

31. гр.   Дебелец   п.к. 5030
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТ- ВЯРА – ДЕБЕЛЕЦ

Булстат / 104064097

Област Велико Търново

Община Велико Търново

ул. „Никола Агънски“ № 2 /Клуб/

Председател: Стоян Ангелов Стоянов

e-mail: evastion73@gmail.com

 

32. гр.  Павликени п.к. 5200

СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТИК“

Булстат / 104555299

Област Велико Търново

Община Павликени

Председател:  Елена Георгиева Минчева 
                                                                                        

33. гр.  Троян п.к. 5600
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ – ГР. ТРОЯН”

Булстат / 177029485

Област Ловеч

Община Троян

Председател: Тодор Нинов Тодоров

e-mail: todorninov@abv.bg

 
                                                         
34. гр. Габрово п.к. 5300
СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ „РАЧО КОВАЧА

Булстат / 177126692

Област Габрово

Община Габрово

ул. „ Р. Каролев“ № 2 /адрес на управление/

Председател: Дочо Николов Дочев

 

35. гр. Мизия п.к. 3330
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“

Булстат / 177107304

Област Враца

Община Мизия

Председател: Йона Ненкова Перцанска

e-mail: siq_bercheva@abv.bg

 

36. с. Селановци п.к. 3301
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ДИАБЕТИКА „НАДЕЖДА – СЕЛАНОВЦИ 2016“

Булстат / 177028668

Област Враца

Община Оряхово

ул. „Кап. Петко Д. Петков“ № 19 А /Клуб/

Председател: Марияна Стоянова Маринова

e-mail: maca_masha3@abv.bg

 

 

37. с. Крушовица п.к. 3349

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА ДИАБЕТИКА ЗДРАВЕЦ - КРУШОВИЦА  2017"

Булстат / 177189205

Област Враца

Община Мизия

Председател: Валентин Горанов Ветов

 

 

38. с. Лесковец п.к. 3341

СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ 2020 – ДИАБЕТИЧЕН КЛУБ"

Булстат / 206498182

Област Враца

Община Оряхово

Председател: Анжела Панталеева Георгиева

e-maill: anjela1961@abv.bg

 

39. гр. Червен бряг п.к. 5980

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“

БУЛСТАТ/ 205391398

Област Плевен

Община Червен бряг

Председател: Йонка Велкова Иванова

e-mail: velkova_11@abv.bg

                                                                                                                                                                              

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
СЕПТЕМВРИ

 

VI.  ГР.  СЕПТЕМВРИ П.К. 4490
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНА  СЕПТЕМВРИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 80
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ТЕЛ.: 0893 624 148

е-mail: sem4ino@abv.bg

 

40. гр. Септември п.к. 4490
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА – СЕПТЕМВРИ”

Булстат / 112619709

Област Пазарджик

Община Септември

Председател: Александър Георгиев Василев

 

 

41. гр. Пазарджик п.к. 4400
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ 1 ПАЗАРДЖИК“

Булстат / 175699907

Област Пазарджик

Община Пазарджик

Председател: Рангел Илинов Димчев

 

 

42. с. Паталеница п.к. 4418
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО ВЯРА – ПАТАЛЕНИЦА“

Булстат / 177106686

Област Пазарджик

Община Пазарджик

Председател: Седефка Георгиева Пандева
                                                                                                                                                                                     

 

43. с.  Виноградец п.к. 4487
СДРУЖЕНИЕ „ ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ НАДЕЖДА

Булстат / 175806202

Област Пазарджик

Община Септември

Председател: Паньо Стаменков Панчев

 

44. с. Славовица п.к. 4496
„ДИАБЕТИЧНО СДРУЖЕНИЕ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“

Булстат / 176786877

Област Пазарджик

Община Септември

Председател: Георги Спасов Вресков

 

 

45. гр.  Панагюрище п.к. 4500
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ”

Булстат / 112645344

Област Пазарджик

Община Панагюрище

Председател: Зоя Йорданова Минекова

е–mail: diabetpanagiuriste@abv.bg
                                                                                                                                          

46. гр.  Пещера п. к. 4550
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ- ПЕЩЕРА”

Булстат / 177048560

Област Пазарджик

Община Пещера

Председател: Стоянка Ангелова Чапарова 

e-mail:  diabet_peshtera@abv.bg


                                                                                                                                             

47. гр.  Пловдив п.к. 4003
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ – гр. Пловдив

Булстат / 115004201

Област Пловдив

Община Пловдив

Пловдивски международен панаир – палата № 3, офис 213

Председател: Д-р Стефка Василева Владева

Служител в офис: Снежана Костадинова Борукова

Раб. време: понеделник, сряда и петък 14.00 – 16.00

тел: 032 260 208                                                                               

 

 

48. гр. Асеновград п.к. 4230
„СДРУЖЕНИЕ ДИАБЕТ – АСЕНОВГРАД

Булстат /  177051930

Област Пловдив

Община Асеновград

Председател: Никола Димов Иванов
 

 

49. гр. Стамболийски п.к. 4210
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ – 95”

Булстат / 177164878

Област Пловдив

Община Стамболийски

Председател: Панайот Василев Безов

                                                                                                                          

50. гр.  Садово п.к. 4122
„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НАДЕЖДА–2013–ВЛМ“

Булстат / 176752113

Област Пловдив

Община Садово

Председател: Величка Любенова Николова

 

51. с. Семчиново п.к. 4474
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО С. СЕМЧИНОВО“

Булстат / 112505500

Област Пазарджик

Община Септември

Председател: д-р Атанас Петров Атанасов

 

52. с. Бяга п.к. 4587

„СДРУЖЕНИЕ НА ДИАБЕТИЦИТЕ С. БЯГА“

БУЛСТАТ 205776892

Област Пазарджик

Община Брациово

Председател: Иванка Георгиева Стоименова

 

РЕГИОНАЛЕН   ЦЕНТЪР

СМОЛЯН
  

VII. ГР.  СМОЛЯН п.к. 4700
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА СМОЛЯН
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 24 /Стоматологична поликлиника/, етаж 3, офис 301, 302
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: КИРИЛ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ТЕЛ.: 0301/ 8 10 08; 0877 724 855

e-mail: kirili@abv.bg

 

53. гр.  Смолян п.к. 4700
СДРУЖЕНИЕ „СРЕЩУ ДИАБЕТА РЪКА ЗА РЪКА”

Булстат / 120037256

Област Смолян

Община Смолян

Председател: Кирил Николов Илиев

 

КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СРЕЩУ ДИАБЕТА РЪКА ЗА РЪКА“: 

 

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН ЧЕПЕЛАРЕ“

Булстат / 1200372560073

гр.  Чепеларе п.к. 4850

Област Смолян

Община Чепеларе

Управител.: Сема Александрова Илиева

 

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН ДЕВИН“

Булстат / 1200372560035

гр.  Девин п.к. 4800

Област Смолян

Община Девин

Управител: Венета Стамова Тодорова

e-mail: veneta_todorovaа@abv.bg


                                                                                                                                                       

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН БОРИНО “

Булстат / 1200372560069

с.  Борино п.к. 4824

Област Смолян

Община Борово

Управител: Анелия Емилова Джебирова

e-mail: mediana@abv.bg

 

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН РУДОЗЕМ“

Булстат / 1200372560020

гр.  Рудозем п.к. 4960

Област Смолян

Община Рудозем

Управител: Минка Илиянова Кабакова

 

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН МАДАН“

Булстат / 1200372560054

гр.  Мадан п.к. 4900

Област Смолян

Община Мадан

Управител: Магдалена Райчева Хаджиева

e-mail: megelinah@abv.bg

 

СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН ЗЛАТОГРАД“

Булстат / 1200372560088

гр.  Златоград п.к. 4980

Област Смолян

Община Златоград

Управител: Антоанета Милева Юрукова

 

„СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН ДОСПАТ“

Булстат / 1200372560016

гр.  Доспат, с. Любча п.к. 4833

Област Смолян

Община Доспат

Управител: Хамид Кезимов Заимов

  

„СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН БАНИТЕ“

Булстат / 1200372560048

с. Баните п.к. 4940

Област Смолян

Община Баните

Управител: Евелина Здравкова Фотева

 

„СРЕЩУ ДИАБЕТА – РЪКА ЗА РЪКА – КЛОН НЕДЕЛИНО“

Булстат / 1200372560092

гр. Неделино п.к. 4990

Област Смолян

Община Неделино

Управител: Антоанета Милева Юрукова

 

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

СИЛИСТРА
  

VIIІ. ГР.  СИЛИСТРА   П.К. 7501
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
БУЛ.„ МАКЕДОНИЯ” № 61, ЕТ. 3, ОФИС 28
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕЛ.: 086/ 820011; 0898 558 026;

е- mail: rikcsilistra@abv.bg


 
54. гр.  Силистра п.к. 7501
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ”

Булстат / 118513004

Област Силистра

Община Силистра

Председател: Юлия Йорданова Георгиева


                                                        
55. гр.  Разград п.к. 7200
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ - РАЗГРАД”

Булстат /  176526897

Област Разград

Община Разград

ул. „Витоша“ № 3 /клуб/

Председател: Цветанка Димитрова Маринова

e-mail: simona26@mail.bg

 

56. гр.  Русе п.к. 7000
СДРУЖЕНИЕ  „ ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „ КУРАЖ” - СЕКЦИЯ „ДИАБЕТИК“

Булстат / 117527702

Област Русе

Община Русе

Председател: Петя Георгиева Чернева

е- mail: kurage@abv.bg
                                                                                                                                                

 

57. гр.  Кубрат п.к. 7300
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТ – КУБРАТ“

Булстат / 176937012

Област Разград

Община Кубрат

ул. „Цар Иван Асен II“ № 4, стая 2 /клуб/

Председател: Христо Василев Антонов

Тел. 0893 587 210 /служебен/

е- mail: diabet_kubrat@abv.bg

 

 

58. гр. Цар Калоян п.к. 7280
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ – ЦАР КАЛОЯН“

Булстат / 117035890

Област Разград

Община Цар Калоян

Председател: Атанас Иванов Атанасов

e-mail: diabet_tsar_kaloyan@abv.bg

 

 

59. гр. Попово п.к. 7800

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ, ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ, ГР. ПОПОВО"

Булстат / 177209960

Област Търговище

Община Попово

пл. „Александър Стамболийски“ № 2, ет. 2 /Клуб на диабетика/

Председател: Анелия Димитрова Борисова

 

 

60. гр. Завет п.к. 7330

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ – ЗАВЕТ"

Булстат / 177220832

Област Разград

Община Завет

ул. „Лудогорие“ № 19 /Клуб на диабетика/

Председател: Еленка Станчева Дянкова

 

61. с. Баячево п.к. 7745

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ– ТЪРГОВИЩЕ"

Булстат / 205023706

с. Баячево

Област Търговище

Община Търговище

Председател: Албена Иванчева Недева

e-mail: albenanedeva@abv.bg

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

НОВА ЗАГОРА


  

ІХ. ГР.  НОВА ЗАГОРА  П.К. 8900
ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
УЛ.„ 14 ЯНУАРИ“ № 75
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: РОСИЦА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕЛ.: 0886 592 203

е- mail: diabetik@abv.bg

 

 

62. гр. Нова Загора п.к. 8900
СДРУЖЕНИЕ  „ ДИАБЕТИК“

Булстат / 119623521

Област Сливен

Община Нова Загора

ул. „14 януари“ № 75 / клуб на диабетика/

Председател: Росица Николова Георгиева

e-mail: diabetik@abv.bg
 

 

63. гр. Сливен п.к. 8800
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ”

Булстат / 119540118

Област Сливен

Община Сливен

бул. „Стефан Караджа“ № 2, ДКЦ – 2, Диабетен център, каб. № 74-Б

Председател: Юрка Василева Андонова

e-mail: andonova12435@gmail.com

                                                                                                                 

64. гр. Свиленград п.к. 6500
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ

Булстат / 177068417

Област Хасково

Община Свиленград

бул. „България“ № 26 /клуб/

Председател: Михаил Георгиев Острев

e-mail: vhodgeva@abv.bg

 

65. гр. Стара Загора п.к. 6000
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДИАБЕТ”

Булстат / 000814846

Област Стара Загора

Община Стара Загора

ул. „Ген. Столетов“ № 60 /Клуб/

Председател: Пенка Маринова Ялъмова

e-mail: penka.bg1@abv.bg

 

66. гр. Тополовград п.к. 6560
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО ТОПОЛОВГРАД”

Булстат / 177082484

Област Хасково

Община Тополовград

Председател: Руска  Митрева Ирибаджакова

 

67. гр. Хасково п.к. 6300
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ДИАБЕТОБОЛНИТЕ

Булстат / 836002331

Област Хасково

Община Хасково

ул. „ Раковска“ № 17 /Клуб на диабетика/

Председател: Христина Димитрова Мантарова    

                                                                                                                      

 

68. гр. Хасково п.к. 6300
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ - 2012”

Булстат / 176439136

Област Хасково

Община Хасково

ул. „Ген. Карцов“ № 3 /Клуб/

Председател: Никола Дяков Янков

 

69. гр. Раднево п.к. 6260
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ - РАДНЕВО”

Булстат / 204998096

Област Стара Загора

Община Раднево

ул. „Димитър Благоев“ № 7

Председател: Снежинка Стоянова Колева

e-mail: neji65@abv.bg

 

70. гр. Стралджа п.к. 8680
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ - СТРАЛДЖА”

Булстат / 128615114

Област Ямбол

Община Стралджа

ул. „Хемус“ № 5 /клуб/

Председател: Стоянка Йорданова Костадинова
е-mail: diabetstraldjha@mail.bg

                                          

 

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“

 

1. гр. Враца п.к. 3000

Неформално обединение на хора с диабет „Клуб Диабетик-Враца 2017“

Област Враца

Община Враца

Ръководител: Валя Димитрова Комощичанова

e-mail: valia_dk@mail.bg

 

2. гр. Ловеч п.к. 5500

Неформално обединение на хора с диабет „Диабет гр. Ловеч“

Област Ловеч

Община Ловеч

Ръководител: Грета Петрова Бешкова

e-mail: gretapetrova61@abv.bg

 

3. гр. Летница п.к. 5570

Неформално обединение на хора с диабет „Диабет гр. Летница“

Област Ловеч

Община Летница

Ръководител: Стефка Георгиева Кривошиева

 

4. гр. Белово п.к. 4470

Неформално обединение на хора с диабет „Диабет гр. Белово“

Област Пазарджик

Община Белово

Ръководител: Анка Христова Келешева

e-mail: ginkalalova@abv.bg

 

5. с. Лесичово п.к. 4463

Неформално обединение на хора с диабет „Диабет с. Лесичово“

Област Пазарджик

Община Лесичово

Ръководител: Димчо Илиев Иванчев

 

 

6. гр. София п.к. 1233

Неформално обединение на хора с диабет „Диабет Банишора“

Област София

Община Столична

Ръководител: Соня Неделчева Стоянова

БА Диабет във Фейсбук