• Дейност
  • IDF призовава за осигуряване на най-висок стандарт, за сигурност и качество на лечението на пациенти

ПОДКРЕПЕТЕ ТАЗИ ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИАБЕТА 

IDF Europe и Европейската структура на Световната здравна организация  подписаХа съвместна Декларация, която призовава държавите членки да ускорят действията си по отношение на диабета, като предприемат спешни действия за изпълнение на поетите ангажименти за ранно откриване на диабетното състояние и за подобряване на медицинските грижи за хората с диабет. 

ПОДКРЕПЕТЕ Я ТУК - 

Одобряване на Декларацията - IDF Europe Site

Ето преведеният на български език текст на тази декларация:

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'WE ENDORSED THE DECLARATION TO ACCELERATE ACTION ON DIABETES! Together, United, Let's Act on Diabetes Join the effort and endorse here ว Europe International Diabetes Federation'

 

Може да бъде изображение с текстово съобщение

 

Може да бъде изображение с текстово съобщение

Може да бъде изображение с текстово съобщение

Може да бъде изображение с текстово съобщение

Може да бъде изображение с текстово съобщение

Може да бъде изображение с текстово съобщение

БА Диабет във Фейсбук