• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

Апел

А П Е Л

От  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”

До Министър Председателя на РБ

Г-н Сергей Станишев
 
До Министъра на Здравеопазването
Д-р Евгений Желев
До Председателя на Комисията по здравеопазване към НС
Д-р Борислав Китов
До Председателя на Комисията по
позитивния лекарствен списък
Доц. Йорданка Узунова
 
 
А П Е Л
От  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”
гр.София, ж.к. „Банишора” ул. „Подполковник Калитин” бл. 20
чрез Димитър Валентинов Богданов - Председател на Управителния съвет
  
Уважаеми г-н Станишев,
Уважаеми д-р Желев,
Уважаеми д-р Китов,
Уважаема доц. Узунова,
 
      
        Във връзка с промените в Позитивния лекарствен списък и очакваните проблеми НИЕ -  ДИАБЕТНО-БОЛНИТЕ НАСТОЯВАМЕ :
 
1.     Да се запази 100 % заплащане от НЗОК на нашето животоподдържащо лечение с всички използвани в момента (и в бъдеще...!) инсулини .
 
2.     До края на месеца да се решат всички „очаквани” проблеми с редовното снабдяване с ВСИЧКИ инсулинови препарати, използвани за лечение на диабетиците в Република България.
 
3.     Да се публикува в медиите ОБЕКТИВНА ПОЛОЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, която да успокои хилядите диабетици, родители, близки и лекари от създадения СТРЕС (водещ до тежки декомпенкации на диабета...!!!).
 
        Ние напълно споделяме опасенията на Републиканския ендокринолог – проф. Сабина Захариева д. м. н., изразени в писмото и до Министъра на Здравеопазването – вх.№: 96-С-24/16.04.2009 г.
         Предвид на това, че вследствие на новите правила за включване в позитивния лекарствен списък около 75% от инсулинозависимите диабетиците ще останат без инсулинови препарати, което представлява около 50-60 000 обречени българи, очакваме Вашето решение на създадения проблем в най-кратък срок.
        Ако след 1 юни 2009 година възникнат каквито и да са проблеми или затруднения в лечението на диабетно-болните българи ние, като техни представители, ще информираме Международната диабетна федерация, Световната здравна организация и Комисията по здравеопазване към Европейския парламент и ще предприемем всякакви възможни протестни действия в защита живота на диабетиците!     
 
 
 
 
 
С уважение :
(Д. Богданов – Председател на УС на БАД )
21.05.2009 г.
Гр. София
БА Диабет във Фейсбук