• Диабет

1. За ДИАБЕТА има много публикации, където  почти всичко свързано със СЪЩНОСТТА, СИМПТОМИТЕ, ТИПОВЕТЕ, ЛЕЧЕНИЕТО, ПРОФИЛАКТИКАТА, САМОРЕГУЛАЦИЯТА и САМОКОНТРОЛА е обяснено много подробно...! Поради това тук ще дадем само линк към  "Българската енциклопедия на диабета",  където можете да потърсите всичко за ДИАБЕТА -  DiabetInfo.com
2. Ръководство на ДИАБЕТИКА за постигане на "условно здраве"  - проф. Мария Дамянова (PDF) - ( Активирайте опцията BOOKMARKS  в ADOBE READER или във FOXIT READER , ако искате да отивате направо на избрана от Вас глава!)

3. Национален  КОНСЕНСУС  за борба с диабетната пандемия в България :

Национална консенсусна конференция в Пловдив през 2008 г.

  • Декларация на 40-то Народно събрание - 14.11.2008 г. 

  • БА Диабет във Фейсбук