Dexcom вече и в България

Dexcom вече и в България

Уважаеми членове на Българска асоциация диабет,

Искам да споделя вълнуващи новини за предстоящото пускане на продукт за непрекъснато наблюдение на глюкозата на Dexcom в България.

Пълната характеристика на този продукт както и неговата цена ще бъдат обявени на онлайн презентация следващата сряда, 29-ти Септември в 18:00ч.

(натиснете тук за да научите повече).

Всички са поканени да присъстват на това събитие, без значение дали са хора с диабет, здравни специалисти или членове на пациентски организации.

Прочети още

„България срещу диабета“  -  Запишете детето си на летен лагер

„България срещу диабета“ 
-  Запишете детето си на летен лагер

ДО

семейства на деца с диабет тип 1

Уважаеми родители и деца,

Лайънс клуб - Видин съвместно с всички Лайънс клубове в България, Българска Асоциация Диабет, Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология и с подкрепата на всички общини на 28те областни града в България реализираме проект „България срещу диабета“ с номер DIA17939, финансиран от Международната Фондация на Лайънс Клубовете /LCIF/.

В края на август и началото на септември 2021г. предстои провеждането на два от общо 4 петдневни лагера за деца с диабет тип 1 и техен родител.

Обученията ще се водят от двама еднокринолози от Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология и двама експерти по личностно развитие от Голдън Лайънс Академия.

Обученията ще се състоят от 2 модула - диабет и лидерски умения. Целите на обучението са да се обучат децата и техните родители как да живеят с диабет и да достигнат до състояние на условно здраве.

Прочети още

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Членове на Национален съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Членове на Национален съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

 Изх.№ 00-74 / 19.04.2021 г.

 До

Председателя на Националният съвет за хората с увреждания

към Министерски съвет

Г-н Томислав Дончев

 

Уважаеми г-н Председател,

 На основание чл. 12, ал. 1 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност Ви предоставяме нашето становище по точка едно, Проект на  Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632 на Върховния административен съд от 2020 г. - бр. 63 от 2020 г. и доп. бр. 79 от 2020 г.);

Национална представителните организации в партньорство с лекарите по различните специалности предоставяме нашите становища по отделни увреждания.

 

-   Съюз на слепите в България

-   Българска асоциация “Диабет“

-   Асоциация на родители на деца с епилепсия

-   Асоциация на родители на деца с увреден слух

-   Национално сдружение на работодателите на хората с увреждане

-   Съюз на инвалидите в България

-   Българска асоциация за лицата с интелектуални затруднения

 

Всички наши предложения са съгласувани с наши специалисти и предоставени на национално представителните организации и подкрепени от тях.

Становищата на изброените организации са неразделна част от общото становище на национално представителните организации.

Прочети още

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (2)

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства. Това са около 1,5 милиона български граждани, които в различна степен са засегнати от поредните промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).  

         През лятото на 2018 г. бе приета нова Наредба за медицинска експертиза. Тя предизвика множество протести на хората с увреждания, на национално-представените организации от НСИХУ и на повечето пациентски организации в страната. За коригиране на регистрираните в изпитателния период проблеми в НМЕ, ощетяващи хиляди хора с увреждания, през 2019 година към МЗ бе сформирана Работна група, която проведе редица обсъждания на внесените предложения за оптимизиране на НМЕ. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ също внесе няколко конкретни предложения за подобряване на Наредбата, които бяха напълно подкрепени и от „Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната“ към МЗ. Въпреки всички усилия накрая НМЕ бе приета в своя първоначален вариант, ощетяващ голяма част от българските граждани с увреждания…!

         Сега отново се прави пореден опит за ощетяване на нови групи хора с увреждания, без да се отчитат реалните нужди и ефективност на тяхното лечение. Очевидно основната цел заложена и в тази поредна промяна на Наредбата отново е „икономията“ на средства в НОИ, без да се отчита фаталния ефект от това върху хиляди хора с прогресиращи и множествени увреждания.  

         Нека припомним, че човекът с увреждане (за разлика от здравите хора) има нужда от множество допълнителни разходи - за медикаменти, доплащане на лечение, диетолечение, обучение, вторична профилактика, рехабилитация, физиотерапия, психологическа помощ, редица допълнителни изследвания, прегледи и консултации за следене на здравословното си състояние и др…, които трябва да се провеждат РЕДОВНО...!  

         Отделно ние, хората с диабет, освен за своите многобройни диабетни увреждания – сърдечно-съдови, микро- и макроваскуларни усложнения, диабетна полиневропатия, ретинопатия, нефропатия, диабетно стъпало, както и за нашите допълнителни, несвързани с диабета заболявания и увреждания... (всяко от които изисква разходи!) имаме нужда от редовен самоконтрол на диабета - само ежедневното поддържане на възможно най-близка до нормалните стойности кръвна захар предпазва хората с диабет от по-нататъшни усложнения, чести хоспитализации, възникване на нови увреждания, инвалидизации и др.    

Прочети още

ДОКУМЕНТИТЕ НА ХАРТИЯ ОТСТЪПВАТ ПРЕД ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМАТ

Прочети още

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО на Заявление от БАД за достъп до обществена информация относно КОВИД-19 при диабет (2)

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

на Заявление от БАД за достъп до обществена информация относно КОВИД-19 при диабет

В отговор на подадено от председателя на БАД заявление за достъп до обществена информация получихме следния отговор от МЗ касаещ ваксинирането на хората с диабет в България:

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО относно броя на хората с диабет в България заболели от КОВИД-19, както и възможностите им да се ваксинират .

Световен ден за борба с диабета: Сестрите правят разликата

Световен ден за борба с диабета: Сестрите правят разликата

Очаквайте скоро: нов онлайн кратък курс за ролята на педагога по диабет

Световният ден за борба с диабета (WDD) е най-голямата в света кампания за повишаване на осведомеността за диабета, водена от Международната федерация по диабет (WDD). Темата тази година е „Медицинската сестра и диабетът“ . Кампанията има за цел да повиши осведомеността относно решаващата роля, която сестрите играят в подкрепа на хората, живеещи с диабет. Тъй като броят на хората с диабет продължава да нараства по целия свят, ролята на медицинските сестри и други здравни специалисти става все по-важна при управлението на въздействието на състоянието.

Като част от своите дейности по WDD 2020, IDF ще стартира нов онлайн кратък курс в IDF School of Diabetes относно ролята на педагога по диабет . Този нов курс ще помогне на медицинските сестри и други здравни специалисти да подпомогнат ефективно хората с диабет и да популяризират здравословния начин на живот и самоуправлението, за да постигнат оптимален контрол на състоянието.

 

Курсът, достъпен само на английски език, ще бъде безплатен за ограничен период от време . Учащите, завършили курса, ще спечелят един европейски CME кредит.

Прочети още

IDF ЕВРОПА РАЗРАБОТИ ДВЕ АНКЕТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАДЕМИЯТА ОТ COVID - 19 ВЪРХУ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ДИАБЕТ - моля попълнете анкетите онлайн ! (2)

IDF ЕВРОПА РАЗРАБОТИ ДВЕ АНКЕТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАДЕМИЯТА ОТ COVID - 19 ВЪРХУ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ДИАБЕТ - моля попълнете анкетите онлайн !

Скъпи приятели,

IDF Europe разработи две проучвания за оценка на въздействието на пандемията Covid-19 върху хората, живеещи с диабет.

Здравните системи показаха редица слаби страни и сега е моментът да извлечем поуки от пандемията и да призовем за действие на национално и европейско равнище. Не можем да останем неактивни и да чакаме втората вълна или следващата пандемия.

Основна информация за проекта е достъпна на:  https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html .

Прочети още

БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА НА БЪЛГАРСКА СТЕВИЯ

БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА НА БЪЛГАРСКА СТЕВИЯ

Производител съм на Стевия , първи български сорт. Ползвам го и искам да го предложа и на Вас.

Стевията е естествен продукт, естествен подсладител, многократно по-сладка от захарта. Не повишава кръвната захар, оказва контрол върху нея и върху кръвното налягане, не ферментира, не карамелизира, не съдържа калории. Изследвания са доказали, че стевията нормализира нивото на глюкозата в плазмата, няма гликемичен индекс, не предизвиква въглехидратен глад.

Прочети още

Насоки за подхода на ООН при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания

Насоки за подхода на  ООН при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращамe на Вашето внимание практическите ръководства, предоставени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания, които са преведени с любезното съдействие на Световната здравна организация (СЗО), която заедно с други организации в системата на ООН и организации на хората с увреждания, са изготвили насоки за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания, както следва: 1. Документ на СЗО относно спазване на правата на хората с увреждания при овладяването на пандемията на COVID – 19; 2. Документ относно социалните аспекти при справянето с кризата и използването на правозащитен и включващ подход спрямо хората с увреждания; 3. Документ относно укрепване и приспособяване на мерките за обществено здраве в преходните фази на COVID-19.

Приложение: съгласно текста (вижте прикачените файлове).

Прочети още

ДИАБЕТ ТИП 1 И COVID 19

ДИАБЕТ ТИП 1 И COVID 19

Ето основните заключения от експертното мнение на националната (USA) ендокриноложка д-р Ан Л. Питърс от преди 3 дни в JDRF базирано на последни данни от заболеваемостта от COVID-19.
 
Коронавирус и диабет тип 1: Какво трябва да знаете
(Притеснявате се от COVID-19? Без паника: Ето най-новата информация и препоръки за хората с диабет тип 1, от експертите.)

Наличието на T1D НЕ ви прави по-податливи на заразяване с COVID-19:

Прочети още

НЗОК ВЪВЕЖДА ОБЛЕКЧЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

МНОГО ВАЖНО:   НЗОК ВЪВЕЖДА ОБЛЕКЧЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти: За утвърдени протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК. Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок - лечение на Хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации. Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти по удължените протоколи, както и за лекарствените продукти от Приложение 1 на ПЛС, за които не се изисква експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. На лицата, които са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). За новоиздадени рецептурни книжки, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка, е създаден ред за обмен на информация между общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и РЗОК. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни на ОПЛ. Изпълнителите на медицинска помощ и аптеките ще бъдат информирани от РЗОК за въведената нова организация за предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение.

 

Програма V Национално обучение по иновативно лечение на диабета

Програма V Национално обучение по иновативно лечение на диабета

Организатор СНЦ „Култура без граници“  -  02.05.2020 – събота

Тема "ПРЕВЕНЦИЯ НА КЪСНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ НА ДИАБЕТА"

 

09:00 ч – 10:00 ч – пресконференция

09:00 ч-10:00 ч – регистрация

10:00 -12:30ч. – лекции

 

Прочети още

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ обявява безплатни прегледи, които ще се провеждат от 30 септември до 4 октомври между 14:00 и 16:00 ч.
Прегледите в Клиниката по нефрология, ет. 4. са с предварително записване на тел. 02/952 38 33.

Прочети още

НАДД - ЛЕТЕН ЛАГЕР – ПРОФИЛАКТИКА ХОТЕЛ ДОБРУДЖА 3* - АЛБЕНА 2019г.

Национална асоциация на децата с диабет

 

ЛЕТЕН ЛАГЕР – ПРОФИЛАКТИКА ХОТЕЛ ДОБРУДЖА 3* - АЛБЕНА 2019г.


7 НОЩУВКИ /неделя – неделя/ – ПЪЛЕН ПАНСИОН

от 04.08.2019 год. до 18.08.2019 год.

Ц Е Н И – Пълен пансион
Период 04.08 -18.08.19 г

Пристигане и настаняване в неделя след 14.00 часа
Освобождаване стая в неделя до 12,00 часа

Прочети още

ПОЗИЦИЯ НА НОВО НОРДИСК ЗА ИНСУЛИНА

Позиция на НОВО НОРДИСК за инсулина
Във връзка с публикувано писмо от г-жа М. Грозданова от Асоциация „Диабет и предиабет“ в социални мрежи, бихме искали да информираме всички заинтересовани, че качеството на всички лекарствени продукти, произведени от Ново Нордиск, е от първостепенно значение за компанията. Качеството се проследява на всяка стъпка от производството, транспорта и съхранението до достигането му в аптеките. Този процес задължително се документира със сертификати за анализ на партидата и записи на температурния режим на транспорт и съхранение.

С цитирания от г-жа М. Грозданова лекарствен продукт в България се лекуват близо 15 000 диабетика. По отношение на твърдението за проблемни партиди инсулин:

-    Цитираната партида HR7H367 е доставена на българския пазар на 11.07.2018 год. Общото количество доставено към пациенти е в размер на 108 400 пълнители за инсулинови писалки. Получените оплаквания са четири, от които две са подадени през м. декември 2018 г. и две - през м. януари 2019 г. Сигналите получени през м. декември 2018 г. са обработени, докладвани и изследвани в специализирана лаборатория на компанията. Доказано е, че няма проблем с качеството на продукта и съответната информация е предоставена своевременно към лицата, които са подали сигналите. Двата сигнала от м. януари 2019 г. са обработени и изпратени за анализ.

Прочети още

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
Ако още не знаете достатъчно за сензорите за КЗ, ето инфо, което Чавдар Пенов е обобщил. У нас има сензори Либре. Но най-новото поколение сензори за кръвна захар са Dexcom G6. Традиционният начин за мерене на кръвна захар в домашни условия е с глюкомер, при лечение с инсулин на диабет тип 1 и диабет тип 2 е нужно минимум 4 - 5 пъти на ден да измерваш КЗ, а често и до 9 - 10 пъти. Сензорът, от друга страна, мери на 5 минути автоматично, предава данните чрез трансмитер към телефон, а от телефона може да предаде и на друг телефон - например към телефона на родителите. Предимствата му са изключителни. При добър контрол сензорът намалява гликирания хемоглобин средно с около 1 единица (което обикновено е 15%). Скорошно авторитетно изследване показа, че намаляването на гликирания хемоглобин само с 10 % води до намаляване на риска от усложнения от диабет от 20 до 40 %, в зависимост от вида на усложнението. Освен това, сензорът предпазва от хипогликемия - има вградена аларма, която ви съобщава, че КЗ спада или ви буди през нощта, ако захарта падне под определена граница.

Прочети още

Кой ръководи Националната програма за диабет?

Кой ръководи Националната програма за диабет?
Новосъздадена федерална комисия ще се стреми да подобри координацията между правителствените агенции на САЩ в отговор на епидемията от диабет. Както се вижда сега, десетките федерални агенции, които влияят върху диабета, не са задължени да сътрудничат, което води до пропуски в грижите и дублиране на усилия. За да се коригира това, законопроектът, подписан в закона в края на миналата година, учреди Националната комисия за клинични грижи (NCCC).
Комисията ще обедини основните заинтересовани страни от вътрешно и външно правителство - включително пациенти - за координиране на националната грижа за диабета. Те ще получат изчерпателна информация, за да консултират най-добре конгреса и секретаря по здравеопазването и човешките услуги по националните цели в областта на изследванията, лечението, застъпничеството и образованието.

Прочети още

Устройство за подаване на инсулин Calibra

Устройство за подаване на инсулин Calibra 
От Джеймън Куон и Адам Браун

Ultra-тънкият пластир поддържа удобно дозиране за инсулин в хранене; носещите го просто удрят два бутона едновременно, за да доставят 2 единици наведнъж; придобит от CeQur, тъй като J & J оставя диабетни устройства
The OneTouch Via - по-рано наречен "Calibra Finesse" - е дългоочаквано устройство за доставка на инсулин, което ще бъде пусната в средата на 2019 г. в американските аптеки. Този вълнуващ продукт има потенциал да направи по-лесно и по-дискретно инсулиновото доставяне, което в крайна сметка дава на хората по-добър инструмент за управление на кръвната захар след хранене. DiaTribe следи този вълнуващ продукт от 2010 г. насам! Джонсън и Джонсън продадоха устройството на CeQur, който сега възнамерява да поеме производството и да го пусне под ново име през следващата година.

Прочети още