20

Уважаеми диабетици,
 

Българска Асоциация ДИАБЕТ ще настоява ВИНАГИ за напълно безплатното снабдяване с всички инсулини!  При всеки опит за промяна на този принцип БАД ще приложи всички законни форми на протест  и ще потърси мощна медийна, обществена и международна подкрепа  до ефективното решаване на всички проблеми .....!!!  Ако през февруари - март  2010 г. отново възникне  криза с инсулина или ако не бъдат наказани виновниците за последните две кризи ( довели до декомпенсация на хиляди диабетно-болни българи ), ще поискаме оставката на министър Нанев, защото  МЗ формулира,  реализира и отговаря за цялостната здравна политика на страната ...! 

Ето малко успокоителна информация от сайта на "Ново-Нордиск" -

 

Спира доплащането за човешките инсулини
на Ново Нордиск

На 07 декември 2009 г. в Министерство на здравеопазването се проведе среща между министър Нанев, Комисията по Позитивния лекарствен списък и представители на Ново Нордиск, на която отново бе разискван казусът за доплащането на част от инсулиновите лекарствени продукти на Ново Нордиск. От страна на Комисията по Позитивния лекарствен списък бе изразено становище, че преразглеждането на нормативната база ще изисква време, за да бъде достигнато принципно и трайно решение на казуса.

За да бъде осигурено това време, както и спокойствие за пациентите и техните семейства, Ново Нордиск прие предложението на Комисията да продължи да покрива за своя сметка разликата между регистрираната цена на компанията и референтната стойност за групата до следващата промяна на списъка с лекарства, заплащани от НЗОК. 

За Ново Нордиск достъпът на пациентите до необходимото им лечение е от първостепенно значение. В своите действия компанията винаги е спазвала и ще спазва нормативната уредба в България. Ново Нордиск  декларира своята готовност за пълно съдействие на усилията на здравната администрация за подобряване на грижите за хората с диабет в България.


 

БА Диабет във Фейсбук