• Новини
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ - 2021

Център за лечение на захарен диабет тип 1 с инсулинови помпи откриват в МБАЛ „Света Марина” – Варна  на 28 юни    (- от   в-к "Банкер" )

Тип 1 захарен диабет в детска и млада възраст е хронично заболяване с необходимост от постоянен внос на подкожен инсулин.

Не само че това изисква множество убождания през деня и нощта – за измерване на кръвната глюкоза и за поставяне на инсулин, но има и ситуации, в които конвенционалната и аналогова инсулинова терапия не могат да помогнат. При много малки деца и бременни жени няма по-добра алтернатива на лечението, а съчетанието с възможност да се прекратява инсулиновата инфузия при опасност за хипогликемия, е отлично съвременно постижение. Във всички страни по света една част от пациентите използват инсулинови помпи, като най-голямо значение за относителния дял на лекуваните има достъпността на помпата – финансова, технологична и лекарска подкрепа

Досега единственият център за инсулинови помпи в България беше в Педиатричната клиника в София. За съжаление, нуждаещите се са доста повече от тези, които наистина имат възможност да си позволят такова лечение. В България всичко необходимо за започване на това лечение и за поддържането му по-нататък, се закупува от пациента, а не от държавата или друга здравноосигурителна институция, както е в повечето страни по света. До момента в България има 40 пациенти с инсулинови помпи, които са ги закупили сами и сами заплащат месечния консуматив, нужен за лечението с помпа. От тях 85% са деца, като е още по-драматично, че държавата, респ. здравното осигуряване, не помагат на семействата поне в закупуването на консуматива за това лечение.

От 4 г. дружество "Интерагро-90" ЕООД като официален дистрибутор на фирма Медтроник, САЩ, внедри и успешно развива и подобрява в България най-съвременното лечение на тип 1 захарен диабет - лечението с инсулинова помпа. Основна мисия на тази дейност през годините е да държи в течение хората с тип 1 относно най-модерните и съвремени методи за лечение на диабет и да се грижи за създаването на центрове, в които да са обучени кадри и специалисти за обслужване на пациенти, желаещи да преминат на лечение с инсулинова помпа. Създаването на Център за лечение с инсулинови помпи в МБАЛ „Света Марина” - Варна е крачка напред към достъпността на лечението с помпа и спокойствието на пациентите. Досега пациентите от Източна България трябваше да пътуват до София с престой от няколко дни, докато се обучат и докато лекарят не е сигурен, че пациентът ще се справи с помпата у дома. Сега екипите по детска ендокринология на доц. Йотова и по ендокринология на доц. Христозов от Многопрофилната специализирана детска клиника към МБАЛ „Св. Марина” ще могат да поемат тези пациенти с диабет от Източна България, които са решили да се погрижат за здравето си, като са избрали инсулиновата помпа. Лечението изисква възможност за телефонна връзка по всяко време, както и високотехнологични познания и перфектно справяне с диабетния контрол от страна на лекарите и медицинските сестри – нещо, на което и двата екипа са напълно способни, а 3-ма специалисти са вече сертифицирани за работа с помпи. Макар че тази дейност е много специализирана и трудоемка и не се заплаща в момента, работещите в тази болница винаги са проявявали чувство за отговорност и осигуряване на най-доброто възможно лечение на своите пациенти и са готови да поемат още един товар в името на разширяване на палитрата от терапевтични възможности.

Важен факт е настоящото въвеждане за първи път у нас на детската помпа Paradigm Veo с възможности за осигуряване на много по-малки дози инсулин, необходими за деца, както и интегрирана система за постоянен мониторинг на глюкозата (CGM) от Medtronic, Minimed – USA (288 пъти в денонощието). Пациентът (семейството) винаги има наблюдение върху стойностите на кръвната глюкоза и така много по-лесно може да се предпази от нежелани стойности, още преди те да са факт (много ниска или много висока кръвна глюкоза - хипогликемия или хипергликемия). Помпата има функция за автоматично спиране на подаването на инсулин за два часа, когато кръвната глюкоза е спаднала до определения минимум от пациента, т. е. помпата автоматично предпазва от опасно ниски стойности на глюкозата. Пациентът се боцка за смяна на системата за подкожно вливане на инсулина веднъж на три дни. Самата помпа е голяма колкото пейджър и е компактна за носене в джоб или на колан или пък в различните аксесоари, които се предлагат с помпата. 

БА Диабет във Фейсбук