Писмо от  МЕЖДУНАРОДНАТА  ДИАБЕТНА  ФЕДЕРАЦИЯ по повод 14 ноември - Световния ден на ДИАБЕТА
(ДА ПОСЛУЖИ КЪДЕТО ТРЯБВА)

Пишем Ви от името на Международната диабетна федерация , за да потърсим подкрепата на Вашата организация в усилията за контрол на разпространението на диабета чрез отбелязване на световния ден на диабета  на 14 Ноември. Понастоящем от диабет са засегнати повече от 300 милиона души по света, като се очаква броят на заболелите да достигне близо половин милиард души в рамките на следващите 20 години.

Световният ден на диабета се отбелязва като  Световен ден свързан със здравето и е обявен за такъв с резолюция на ООН №61/225. Тази резолюция приканва:

“Всички страни-членки, съответните организации под егидата на Обединените Нации и други международни организации, както и гражданското общество , включително неправителствени организации и частния сектор , да отбележат световния ден на диабета по един адекватен начин, с цел да се повиши общественото внимание към диабета и свързаните с него усложнения, така както и по отношение на превенцията и лечението , включително чрез обучение и участието на средствата за масово осведомяване.”  

От името на всички хора, засегнати от диабет , ние настояваме да приемете тази покана.

Световният ден на диабета е част от една по-широкообхватна кампания, под ръководството на  Международната диабетна федерация и нейните сродни федерации по сърдечни, ракови и хронични дихателни заболявания , да извадим диабета и другите незаразни заболявания на световната сцена и да направим така, щото те да бъдат признати за световен здравен спешен проблем, който е значителна заплаха за човешкото здраве и развитие.    Генералната Асамблея на Обединените нации  наскоро гласува в полза на Резолюция на ООН за свикване на среща на високо равнище под егидата на ООН по проблемите на незаразните заболявания, включваща участието и на държавните глави, по въпроси свързани с  превенцията и лечението на тези заболявания , като спешен приоритет от световно и от национално значение. Активната ангажираност от страна на всички сектори на обществото е наложителна сега, за да може срещата на върха да има успех.

На световния ден на диабета , емблематични сгради и паметници по целия свят се осветяват в синьо за да накарат хората да осъзнаят и помислят за диабета. Син е цветът на диабетния кръг – световния символ на заболяването. Прилагаме пълен списък  на паметниците които участваха през миналата година.

Ние искаме да ви насърчим да обърнете внимание на необходимостта от  повече усилия за разбиране и контрол на диабета и другите незаразни заболявания чрез

 

обучение и превенция и Ви молим да осветите някоя значима административна сграда или известна местна забележителност в подкрепа на световния ден на диабета през 2010 година.

На 14 Ноември , Световният ден на диабета обединява световната диабетна общност да издигне глас и да насочи вниманието на обществото към диабета. Надяваме се, че ще се присъедините към нас тази година , така че да можем да популяризираме  Вашия град или столица, като водеща светлина в борбата за осъществяване на контрол върху тази епидемия.

Очакваме с нетърпение вашия отговор.

С уважение:      ( подписи )

 

 

Prof Jean Claude Mbanya                      Sir Michael Hirst
Президент на МДФ                            Вицепрезидент на МДФ

БА Диабет във Фейсбук