• Новини
  • НАДМХД - Искане за промяна критериите за качественото лечение на пациенти с диабет Тип 1 и Тип 2

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ГРИПА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Проф. Мария Дамянова – д.м.н.

 

Грипът е едно от най-честите сезонни заболявания, което засяга 5 – 10 % от възрастното население и 20 – 30 % от децата.

По данни на Европейският център за контрол на заболяванията, сезонният грип е причина за 40.000 до 220.000 смъртни случаи през време на тежки епидемии в Европа. По време на грипна епидемия у нас заболяват между 250.000 и 300.000 души като закономерно се повишава и смъртността.

Към рисковите групи застрашени от грип спадат освен хората в напреднала възраст и децата и хората с хронични заболявания, като едно от първите места се заема от захарния диабет, следван от хроничните болести на дихателната система, сърдечно-съдовите заболявания, хроничните бъбречни страдания, имунодефицитните състояния, чернодробните заболявания и заболяванията на кръвта и др.

Броят на лицата на възраст до и над 65 години в България към 2010 година е 1,325,891, което е 17.93% от цялото население и това означава, че броят на имунизираните със сезонни грипни ваксини трябва да достигне до 994.418 годишно. За съжаление настоящият обхват е много нисък, между 4.2 и 6.3 дози на 100 души население.

Съветът на Европейкия съюз на 22.12.2009 год. прие препоръка за имунизация срещу грип , чиято цел е да се достигне 75% обхват на хората в напреднала възраст до зимния сезон на 2014 – 2015 год. препоръчан от СЗО. Това изисква широка информираност за осведомяване на обществото по проблема за опасностите засягащи уязвимите пациенти, което задължава медицинските работници да дават необходимите съвети за важността от ваксиниране.

Икономическите загуби са значителни, свързани с домашното и болнично лечение и отсътствие от работа на лицата в трудоспособна възраст.

По данни на Франция, Германия и САЩ общите годишни разходи по време на грипните епидемии възлизат между 1.000.000 и 6.000.000 щ.д. на 100.000 население Ако обаче рисковите пациенти бъдат ваксинирани, ще бъдат избегнати 11.000.000 заболели , 1.200.000 хоспитализации и над 106.000 смъртни случаи.

Ето защо противогрипната ваксинация е най-ефикасното защитно сридство срещу грипа и неговите усложнения.

Диабетиците са особено застрашени от усложненията на грипа, поради отслабената им имунна система и тежките обменни дерайлирания, което налага задължителното им ваксиниране. Тревожен е фактът от бързото увеличаване броя на диабетиците, който според Международната диабетна федерация от 2000 год  се е удвоил и за момента достига 285.000.000, 90% от които са с диабет тип 2.

Кои са в действителност подводните камъни застрашаващи сладките хора от тежкото протичане на грипа и неприятните усложнения от страна на сърдечно-съдовата система и преди всичко усложненията на дихателната система?  Захарният диабет е прогресивно заболяване с водещо нарушение на прогресивно намаляване на инсулиновата секреция, дължащо се на загиване на бета клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. При тип 1 инсулиновият дефицит е абсолютен, докато при тип 2 диабет в началото инсулиновият дефицит е относителен с наличие на намалена инсулинова чувствителност, т.н. инсулинова резистентност. С течение на времето капацитет на бета клетките намалява и настъпва тежък инсулинов дефицит. Намалената или липсваща инсулинова секреция води до нарушения  във въглехидратната и мастната обмяна, причина за тежки обменни нарушения и последващите  усложнения засягащи малките и големи кръвъносни съдове, водещи до хипертония, повишаване на холестерола и триглицеридите, ускоряващи атерогенните процеси довеждащи до намаляване просвета на кръвоносните съдове.

Грипът по същество е остра инфекция на дихателната система причинена от вирусите, проникваащи през лигавиците на устата, носа или очити при контакт със заразен индивид при кихане или кашлица. Признаците на заболяването /хрема, кашлица, болки в гърлото, отпадналост / приковават пациента за няколко дни на легло, ако не се появят усложнения, като пневмония, отит,  синуит, артрит рядко миокардит или перикардит при хора в напреднала възарст, а при наличност на хронични заболявания - изостряне

на последните.

Вмъкването на грипна инфекция в хода на диабета, задълбочава обменните нарушения и води до  повишаване на кръвната глюкоза, която трудно се овладява, мастните показатели и поява на отклонения в алкално-киселинното равновесие –кетоацидоза. От друга страна нарушения имунитет при диабета е предпоставка за честа поява на пневмонии и други усложнения.

Пневмококовите заболявания са глобален здравен проблем  при рисковите пациенти и са сериозна заплаха за диабетиците, особено тези над 65 години. При сладките хора леталитетът  от пневмококови инфекции достига до 36%. Грипните вирусни причинители разрушават епителните клетки от назофаринкса до алвеолите на белите дробове и това дава възможност на бактериите лесно да преодолеят  бариерата на намаления имунитет.Съществува тясна връзка между грипното и пневмококовото зоболяване,  създавайки се порочен кръг между двете заболявания. Ваксинацията е най-сигурната защита срещу пневмококова инфекция.  23-валентната пневмококова полизахаридна ваксина е ефективна и имуногенна при диабетиците до 84% и с антителен отговор равен на този при липса на диабет. Тази ваксина осигурява широко покритие  срещу стрептококус пневмоние от 85 – 90% при всички изолирони серотипове и до 90% срещу антибиотично резистентни щамове. Тя се препоръчва от водещи световни здравни организиции за пациенти с диабет. Възможно е 23 пневмококовотата полизахаридна ваксина да бъде дадена заедно с противогрипната ваксина. Едновременната употреба на двете ваксини имат допълващ ефект за намаляване на хоспитализациите и смъртните случаи. Реваксинация при пневмококовата ваксина се препоръчва през 3.5 години, главно при лица с висок риск. Нежелани лекарствени реакции могат рядко да се появят на мястото на инжектирането под форма на болка, зачервяване, оток, които ракции са краткотрайни, както и умерена преходна темпратура за 24 часа.

В заключение е необходимо да се подчертае, че пневмо 23 има :

  - широко покритие, осигурява сигурна защита

  - има добра поносимост и е приета и доказана в цял свят

  -тя е ефективна и имуногенна при пациенти с диабет и се препоръчва и от нашето МЗ за лица с диабет.

Нашият няколко  годишен опит от прилагането на противогрипната ваксина при значителен брой диабетици показва добра поносимост на ваксината, липса на странични явления и готовност и желание за ежегодно ваксиниране от страна на нашите пациенти.

БА Диабет във Фейсбук