Писмо на председателя на МДФ до страните - членки

 

Писмо на председателя на МДФ до страните - членки

Уважаеми колеги от асоциациите, членуващи в МДФ,

Вече трябва да сте получили информация за най-актуалните събития по отношение на Срещата на върха, организирана под егидата на ООН по проблемите свързани с незаразните заболявания .Това писмо е важно, с оглед предоставяне на подробна информация на нашите членове, както и с оглед необходимостта от последващи конкретни действия през идните три седмици.

Както вече сте прочели, преговорите за формулиране на Политическа Декларация /наричана досега Заключителен Документ/ на Срещата на Върха, бяха суспендирани през миналата седмица и отложени до 1 септември, защото страните -членки на ООН не можаха да постигнат съгласие по основните точки.

Ние сме изключително обезпокоени и считаме, че тези отлагания, както и провалът за постигане на съгласие на правителствата за поемане на определени ангажименти, ще отслабят значително резултатите на Срещата на Върха . Ние трябва да се обединим и да действаме незабавно, за да сме сигурни, че тази давана веднъж в живота на цяло едно поколение възможност, няма да бъде пропусната. Ние дължим това на милиони хора по света, които страдат и умират безсмислено от диабет.

Остават ни по-малко от три седмици да предприемем нещо, което да има ефект. МДФ работи, за да въздейства на процесите на световно равнище, но само чрез вас - нашите асоциации-членки и чрез дейността на ниво държави, ще може да се постигне осезаем успех.

Все още има време да повлияете на Вашите държавници. Съществуват множество проблемни въпроси, които са причина преговорите да зациклят , много от тях са от съществено значение за успеха на една среща на върха. В оставащата ни ограничена възможност за оказване на въздействие, ние искаме да се обедините зад следните приоритети:

- Цели , които да са обвързани със срокове: както генералният директор на СЗО Маргарет Чан наскоро каза: Без цели и планове на глобално ниво няма как да се получи - постига се нещо, което може да се измери. Глобалните цели ще вдъхновяват и заздравяват политическото лидерство, ще осигуряват действия и отвъд здравния сектор и ще създават глобална политическа активност на страните членки, гражданското общество и хората с незаразни заболявания за обединяване на усилията на всички и измерване на напредъка.

Кажете на световните лидери, че се нуждаем от конкретни цели, обвързани със срокове и времева рамка за постигане на превенция и лечение на незаразните заболявания, ако Срещата на върха трябва да бъде с траен ефект върху милионите хора с диабет.

- Създаване в срок до 2012г на глобално партньорство по отношение на незаразните заболявания: Присъединете се към апела на G77 за това, Генералния секретар на ООН да установи механизъм с който страните -членки , всички агенции на ООН , други институции и граждански сдружения ще могат да работят заедно за координиране на дейностите и мобилизиране на ресурсите за НЗЗ. Координиращата роля на СЗО ще бъде важна, но ние имаме нужда да ангажираме цялата система на ООН и всички други свързани партньори.

- Да се ангажират финансови ресурси за диабет и НЗЗ : Присъединете се към апела за увеличаване на финансовия ресурс, предназначен за диабет и НЗЗ чрез вътрешни , двустранни или многонационални канали,както и чрез фискални политики, като например увеличаване данъчното облагане на тютюна .Трябва да кажем на ЕС и другите страни-донори като Канада и САЩ да престанат да се противопоставят на подобни ангажименти.

- Основни лекарства и технологии: Всеки човек с диабет и придружаващо НЗЗ има право на достъпни висококачествени основни лекарства и технологии. Присъединете се към апела на G77 за задължителни обвързани с времеви срокове ангажименти за основни лекарства и технологии. Трябва да кажем на EU, USA, Canada, New Zealand и Switzerland да се ангажират с универсален достъп до достъпни и качествени основни лекарства и технологии. Да се примиряваме с по-малко ще бъде престъпление, при условие, че ранната диагностика и простото и икономически ефективно лечение може да спаси живот и да предотврати унищожителните усложнения , които придружават нелекуваните диабет или НЗЗ.

- Последващ контрол: Цялостното проследяване на процеса е от съществено значение, за да сме сигурни, че правителствата спазват ангажиментите си и напредъка се следи. Присъединете се към апела за цялостен преглед през 2014 от общото събрание на ООН.

 

Трябва да кажем на нашите правителства, че те трябва да се отнесат сериозно към НЗЗ. Времето за любезности изтече. Моля незабавно да предприемете действия за оказване на натиск върху правителствата посредством писма, петиции, срещи, изразяване на мнение, публични изяви, социалните медии и всякакви други средства, които са подходящи за вашата страна. За улеснение ви изпращаме проект на писмо, което можете да използвате, като го адаптирате за вашата страна или регион.

Нека се обединим и гласът ни да бъде чут. Кажете на вашия държавен глава /или премиер: “Бъди герой - присъствай на срещата на върха на ООН и спаси света от диабет и НЗЗ" .

Ако имате допълнителни въпроси по срещата на върха , моля свържете се с Katie Dain (Katie.dain@idf.org). Също така кажете дали планирате да участвате в срещата на върха, за да осигурим да бъдете информирани и да имате цялата необходима информация за другите дейности около срещата.

Благодаря за вашето сътрудничество!

Поздрави,

Jean Claude Mbanya

 

БА Диабет във Фейсбук