• Новини
  • НАДМХД - Искане за промяна критериите за качественото лечение на пациенти с диабет Тип 1 и Тип 2
Прессъобщение за Световния конгрес на МДФ в Дубай
БАД официално одобрена за пълноправен член на Международната диабетна федерация (IDF)!
  
На 03.12.2011г. по време на заседание на Генералния съвет на Международната Диабетна Федерация (IDF), проведено в рамките на Световния Диабетен Конгрес в Дубай, Българска Асоциация Диабет (БАД) беше официално одобрена с единодушен вот за пълноправен член на федерацията.
БАД подава своята кандидатура за членство в престижната международна организация през 2010 г. В продължение на една година дейността на асоциацията е подложена на мониторинг, за да се установи дали отговаря на всички изисквания за членство, поставени от световната организация.
По време на своето заседание през м. юни т.г. Управителният съвет на Европейската Диабетна Федерация одобри БАД за асоцииран член и даде своите положителни референции пред IDF за присъединяването на Българската Асоциация на пациентите с Диабет като пълноправен член на организацията.

Като допълнителна информация вижте - БА Диабет във Фейсбук