• Новини
  • СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (2)

57

ПРЕДПАЗВАНЕ от ХИПОГЛИКЕМИЯ  и  ХИПЕРГЛИКЕМИЯ
причини, признаци, лечение и препоръки

БА Диабет във Фейсбук