ПРЕДПАЗВАНЕ от ХИПОГЛИКЕМИЯ  и  ХИПЕРГЛИКЕМИЯ
причини, признаци, лечение и препоръки

БА Диабет във Фейсбук